• náhrada, -y f. nahrazení, odčinění nějaké ztráty, újmy, škody, zvl. hmotné odškodnění. [Farář] zaplatil pacholkovi náhradu, že se mu stala při farské práci škoda. Herb. Dal příbuzným zabitých peněžitou náhradu. Rieg. Císař žádá náhrady škod a útrat válečných. Pek. Obdržel [Šlik] za zásluhy otcovy a v náhradu za plat jeho 150 tisíc zlatých. Rez. Tím [studiemi] se mu dostane dostatečné náhrady za to, že byl od vlastních rodičů zbaven práva prvorozenství. Hol. Práv. náhrada škody uvedení ve stav, který by byl, kdyby škoda nebyla nastala. Úř. náhrada cestovních výloh. D odměna, odplata. Jsa kanovníkem učil denně po tři hodiny předmětům biblickým beze vší náhrady. Zel. Budiž ti za tvou zprávu náhrada. Sab. Mohl by se vedlé řádného profesora ustanoviti mimořádný s mírnou roční náhradou. Šaf. Kdo ošiditi dovede, vzal slušnou náhradu za převahu ducha a chytrost svou. Havl. D zastoupení, záměna, výměna, substituce. Nemaje semináře [univ. profesor]‚ konal s nimi [posluchači] historická cvičení — náhrada za seminář — ve svém bytě. Herb. [Fantasie] vytvořila fiktivní svět náhradou za reální svět. Kar. Statkář by rád měl v Milošíkovi za nepřítomného zetě Penteka náhradu. Preis.
 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 420 

Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled

 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 420