• náměstek, -tka m. zástupce. Kde byl [ve spolcích a pod.] starosta předsedou, byl poštmistr jeho náměstkem. Rais. Předsedou soudu je kníže Liechtenštejn a jeho náměstkem Adam z Valdštejna. Herb. Pak ustanovil Brandan náměstka za sebe v klášteře. Zey. U obou těchto náměstkův Kristových [papežů Klementa VI. a Benedikta XIII.] pohřešována bolestně bezúhonnost charakteru. Pal. Vysvětlil mu, že kněz ve zpovědi je náměstek pána Boha. Prav. Obch. náměstek v živnosti pravoplatný zástupce živnostníka.
 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 208 

Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled

 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 208