• národní adj. vztahující se k národu jakožto společenství jazykovému a kulturnímu. Počal studovati dobu národního probuzení národa. Dyk. Milčický farář známostí měl veliké množství, zvláště pak v kruzích prvních buditelů národních. Jir. Tehdejší dobu značila smutně nejhlubší skleslosť národního uvědomění. Svět. Umění „prostonárodní“, t. j. to, co z lidu vychází nebo povaze jeho sluší, a umění „národní“, t. j. to, co karakterisuje národ jakožto celek všechny vrstvy společenské zahrnující, co podává takořka nejvyšší umělecký výkvět jeho, nejsou pojmy totožné. Hostin. Považuje anglikanskou církev za ideál náboženství národního. Svět. Ideálem Josefa Jungmanna byla věda národní, národní nejen duchem, nýbrž i jazykem česká. J. Vlč. I nám Čechům zajisté se národního jazyka dostane [při bohoslužbách] mateřské řeči. Herb. Kdybychom chtěli i nadále provozovati jen ryzí národní politiku, mohly by k tomu býti jen dvě cesty: provozovati národní diktaturu, jako jsme dělali po celou dobu Národního shromáždění, nebo vzdáti se tolika území převážně německého, až by německá minorita u nás klesla k úplné bezvýznamnosti. Per. Národní divadlo. Byl by nejraději šel do „Národního“ Národního divadla. Kar. Národní dům společenské středisko Čechů v cizím prostředí, někdy i podobné společenské středisko vůbec. V Mírostřeži stavěli Národní dům. Čap. Ch. Když nové valilo se na národ nebezpečenství, vrátila se stranám národním dávná svornost bez nesnáze opět. Pal. Polit. v názvech politických stran československých, na př. národní demokracie, strana národních socialistů, strana národní jednoty, strana národní práce. Jazykový program vedoucí strany — národní strany svobodomyslné (mladočeské) — lze seznati z příležitostných osvědčení strany. Čes. pol. Ale dyž se právali ve Strašnicích národní dělníci se socanama, všecko samí Češi, tak mně to lezlo z krku stoupenci národní strany socialistické. Med. V názvech novin a časopisů: Národní listy, Národní noviny, Národní politika. Mám tedy čísti „Národní“„Národní listy“. Stank. „Národní škola“ [je termín] pro širší pojem obecných i měšťanských škol dohromady. Služ. min. škol. Hist. národní gardy ozbrojené občanské jednotky tvořené v rozličných státech a v rozličných dobách pro vnitřní službu. D vlastenecký, patriotický. Toť je ona ukolébavka, která národ chtěla učit zapomenout na stav jeho opovržení a uspat národní cit. Ner. Stojí při straně národní a české, jež usilovně vymaniti se snaží z nadvlády odvěké německé vzdělanosti. Šmil. Tak řekne věhlasný národa vůdce, zatřepou hlavičkou národní dámy. Bezr. Ledvina jest rozhodně národního smýšlení vlasteneckého. Šmil. D vztahující se k širokým vrstvám národa, lidový. Zpívala jsem variace na motivy národních písní. V. Mrš. Ohlasy italských národních písní. Ner. Kroj národní již se stal řídkým, ačkoli ještě docela nevyhynul. Pal. Obě [ženy byly] v národním kroji srbském. Ner. Byl-li jaký svátek, s nímž byl národní jakýs obyčej neb pověra spojena, zavdalo i to příčinu k rozprávce. Něm. Básnictví české, jak národní tak i klassické, má do sebe všeho, z čeho by se člověk naučil řeči. Hál. Národní ballada ‚Holoubek‘. Máchal. D vztahující se k národu jakožto samostatnému celku politickému, státní. Souhrn všech hospodářství určitého státního území, soukromých i veřejných, která jsou takto spjata v jakýsi jednotný celek, jmenujeme hospodářstvím národním. Dobiáš. Také někteří národní hospodáři o mathematickou formulaci některých jevů hospodářských občas se pokoušejí. Mas. Národní parky jsou reservace, představující celé krajinné komplexy, krajinné typy, na vlivu okolí naprosto nezávislé, soběstačné, se zaručenou absolutní ochranou, neomezeným trváním této ochrany. Stráž mysl. V prostřední síni uvítali ji [kněžnu] hudebníci dojemnou ruskou národní hymnou. Něm. Polit. národní barvy barvy zemských znaků v určitém pořadí, sloužící zvl. za státní odznak.
 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 1089 

Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled

 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 1089