• nástupiště, n. místo, kde se nastupuje. Jen nástupištěm pro cestu do Italie mu [Goethovi] byly Čechy. Jirát. Fronta měla jeden směr: proti ústředním mocnostem. Ale nástupiště se nabízela tři. Krat. Žel. zvýšená plocha podél kolejí osobních nádraží usnadňující nastupování n. vystupování osob a dopravu zavazadel a zásilek, peron. Voj. místo v kasárnách určené k nastoupení hotovosti.
 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 75 

Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled

 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 75