• nadati dok. (komu) nazvati někoho hanlivými jmény, učiniti někomu hrubé, ostré výtky, vyčiniti, vyláti. Sestra mu nadala nestydů a nevděčníků. Prav. Nadala jí v myšlénkách nejednou, že je hodný blázen. Svět. Nadal jim hejsků nezkušených a pyšných. Prav. Dial. nadati do čeho nadati něčeho. Uraz je, a oni tě zpsují, nadají do trhanů. Herb. D (koho čím) obdařiti přirozenými schopnostmi (o Bohu n. přírodě). Nechť sobě vděčně vzpomene na tvůrce, jenž tak bohatě nadal člověka. Ner. K dovršení všech nehod nadala ho příroda hlasem neobyčejně chraplavým. Svět. D uděliti někomu zvláštní výhody, opatřiti zvláštními výsadami, zvl. obdarovati majetkem jakožto nadací. [Záložny] nebudou moci měřiti své síly s ústavy nadanými právem emissním. Čes. pol. Obrátil král zřetel svůj k městům, jež všelikými výsadami nadal. Čin. Větší města vystavěla a nadala pěkné divadelní budovy. Ner. Měli jste universitu, ale bídně nadanou a zařízenou. Herb. Při kapli Kříž nadal místo pro druhého kazatele. Schulz. Nadal [zakladatel] Kartusiany polnostmi a zahradami. Mach. Škol. učiliště nadané právem veřejnosti. V. t. nadaný.
 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 359 

Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled

 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 359