• nahoře adv. na hořejším, vyšším n. vysokém místě (op. dole). Nahoře na věži bylo živo. Šmil. Raimund ukládal nahoře ve svém pokoji cosi modrého do skříně v podkrovním pokoji. Svět. „Kdes byl?“ — „Nahoře. Převracel jsem došek za doškem“ na střeše. Klicp. Má radost tam nahoře umírala v horách. R. Svob. Sestra také nahoře zpívá v kostele na kůru. Něm. „Nahoře“ — na Vinohradech — usadí se [Kondelík]‚ až půjde na odpočinek. Herrm. Aspoň budu po smrti tam nahoře vědět, kde vás mám hledat v nebi. Rais. Vrah jezerní nemá k tobě [vodníkově ženě] žádné moci nahoře na (suché) zemi. Erb. My nahoře zápasíme dál my živí. Vrch. Na dolním konci měl [čekan] ostrý bodec, nahoře pak sekerku s palcátem. Jir. Jak viděl před sebou pod vysokými květy řídkou a krátkou travičku jako vousy, hned si řekl: „Nahoře je ‚huj’, ale dole ‚fuj’…“ Baar. D (v knize, článku) svrchu, shora, napřed, dříve. Jak již nahoře povědíno, odbývala se i samého dne také veřejná zkouška cvičenců. Něm. Podotkl jsem nahoře, že byl starý barón vášnivý kuřák. Čech. Stačí opětovati jména Leconta de Lisle a Swinburna, nahoře vzpomenutá. Vrch. D na severu. S druhé strany, nahoře [budou] Poláci od jakživa všemožně pracující proti Rakousku. Havl. Ze dvou stran napadnou nás [Rakousko] — dole Taliáni — nahoře Prušáci. Baar. D u výše stojící společenské vrstvy, nadřízeného úřadu, vrchnosti. Nahoře i dole, mezi vzdělanci i prostým lidem spatřoval [příštipkář] tolik bezbožnosti. Čech. Nahoře udržoval si [starosta] přízeň presenty, v obci nadržováním ve všech nemravech. Herb. Jeho [řezníkovo] slovo platilo „nahoře“, neb tajně dodával hejtmanu nejlepší kousky masa. V. K. Jeř. Dověděl se diskretní cestou z Vídně, že „nahoře“ mu připravují vysoký řád. Vach. Vy jste dělal jednou demokrata, a to vám nahoře pořád ještě škodí. Jeř.
 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 260 

Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled

 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 260