• nahoru adv. směrem vzhůru, na vyšší n. vysoké místo (op. dolů). Kdo nahoru kouká, dole často zakopne. Sab. Stoupali po schodech nahoru. Svět. A jde to [na moři v bouři] dolů, nahoru, sem, tam! Vrch. Anna tak čerstvě nahoru dolů jezdila jehlou, že nebylo lze jí zrakem postačiti. Prav. Vstávej, umrlče, nahoru! Erb. Setník zpozoroval barona v okně, a pozdravil dvorně kordem nahoru. Choch. Za půl hodiny jede nahoru vlak směrem vzhůru. Čap. Ch. Rač se podívati nahoru, proti vodě. Jir. Byl včera „nov“‚ a měsíc teď čtrnáct dní půjde nahoru. Vrba. Ustál. sp. Ale když přišel vlastní barok, Benátky už ležely bradou nahoru v dějinách byly bez významu. K. Čap. Mluvil jsem, štkal, ale ať jsem mluvil [k otci ženy] nahoru, dolů, kámen je kámen jakkoliv. R. Svob. Vedl ji [administrátor v hostinci] od prahu ke kruchtičce, kde všichni muzikanti stoje zahráli „nahoru“. Hráli totiž tuš, který hrávali jen v kostele o vzácných příležitostech a jen nejvzácnějším hostům. Baar. To budem veseli, a já si dám nahoru zahrát. Kram. Muzikanti, hrajte nahoru: „Vesel se, srdce mé!“ Don. D Zř. směrem na sever. Mnozí z nich [národů] od jinorodých, s poledne nahoru se posouvajících kmenův do horního severu vytlačeni jsou. Šaf. D vyjadřuje směr, tendenci k zvětšování nějakého množství, počtu, postup k něčemu důležitějšímu, významnějšímu, zvl. společensky, a vůbec vývoj k zlepšování, zvelebování. Povídali v Praze, že půjdou ceny [obilí] zase nahoru budou stoupati. Něm. Autority bursy, jichž hnutí řasy honí plaché kursy nahoru — dolů. Mach. Přirazili na ječmenu, hned to jde s pivem nahoru stoupá v ceně. Paleč. Čengova nemoc postihuje jenom osoby asi tak od čtyřiceti pěti nebo padesáti let nahoru. K. Čap. Tak se to pletlo ráz na ráz, až se Benignus Neděle svou autoritou přece nahoru vypracoval. Šmil. Otroci nahoru mívají největší náklonnost stávati se tyrany dolů k pánům. Herb. Neusiloval jsem nikdy o nic snažněji, než abych se nezbavoval kusa sebeúcty, t. j. objektivity, a to bez ohledu nahoru dolů. Sez. Jsem český spisovatel, neodvislý člověk nahoru i dolů, nikdo nade mnou a nikdo pode mnou. Ner. Oddechl si v kanceláři hejtman, když dal telefonem o těch událostech zprávu „nahoru“ vyššímu úřadu. Staš. Soud rozhodnutí své ještě jednou pošle nahoru ku schválení k císaři. Jir. Teď jen kdyby Bůh dal, abych ty kluky dovedl až nahoru! vychoval. Rais. Jestli vůbec kdo, tedy to bude tento neznámý Hitler, jenž jednou dostane Německo nahoru povznese. Přít. Fys. transformovati nahoru převáděti proud jistého napětí na napětí vyšší.
 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 276 

Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled

 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 276