• nahraditi dok. (příč. min. trp. nahrazen, subst. sloves. nahrazení) odčiniti nějaký nedostatek n. ztrátu, újmu, škodu, zvl. také hmotnou. Kdo ze zloby založí [oheň], musí celou škodu nahraditi a propadne hrdlem. Hol. Nestane se sekretářem, oč tak dojemně prosil, ale vévoda mu jinou, vyšší hodností nahradí! Jir. Dvě stě jsem si u Blovské vypůjčila. Šila jsem do noci, abych to rychle nahradila splatila. R. Svob. Stojí [otec] u rakve milovaného syna a prolévá slzy nad ztrátou, již život více nenahradí. Prav. Jedna-li tě [dívka] opustila, nahradí to stokrát jiná. Čel. Jak želel, že promarnil tolik drahého času, kterého nebylo možná více nahraditi! Jir. Zašel hodně daleko, aby si nahradil procházky za dní nevlídných. Rais. Nahradil jsem si dlouhý půst najedením do plné zvůle. Čech. D (komu co) odměniti se, odvděčiti se někomu za něco, oplatiti někomu něco. [Děti] by se mu [otci] za všecko odměnily, nahradily by ty starosti, které s nimi měl — ale jsou daleko, daleko. Rais. Až vystuduje [syn]‚ on vám i ostatním dětem vše nahradí. Baar. Nahradím ti, dítě jihu, strasti plné dnes i včera! Čech. Nespouštěj s něho [pána] oči! já se za tě [služku] budu na onom světě modlit a Bůh ti nahradí. Havl. D (koho, co kým, čím) dáti někoho, něco místo něčeho, dosaditi někoho, něco místo někoho, něčeho, vyměniti něco něčím. Do saněk si psíka posadil a koně samým sebou nahradil. Bendl. Radní páni husitští nahrazeni jsou katolíky. Helf. Ty zákony zrušíme a nahradíme je jinými! Pfleg. Kus ho [plotu] spálil a nahradil novým, laťovým. Jir. Poslouchá bedlivě a snaží se zavřené oči nahradit sluchem. Maj. D (koho, co v čem) zastoupiti někoho n. něco v něčem, převzíti funkci, nastoupiti na místo někoho, něčeho. Robot nahradí dva a půl dělníků. K. Čap. Vévodu má ve velitelství nahraditi francouzský princ. Pek. Na mém hrobě tráva zašelestí, jiný nahradí mě na tom horském luhu. Heyd.
 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 388 

Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled

 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 388