• nalézti dok. 1. (přít. nalezu) lezením se někam dostati. Kvočna usedla a kuřata nalezla pod ni. Svob. Někdy ti nalezou do šatů mravenci. Čech. D pejor. přijíti někam nevítán. Co nalezli sem ti Španělé, všude všecko nakazili. Třeb. To jsou oni vinen, že tam [v dámském kupé] nesedíme, vždycky nalezou tam, kde jsou ti s tím cumlem! R. Svob. D Lid. vstoupiti někam. Vůz pro dobytek jim vykázali. Nalezli tam mlčky. Sokol. D dostati se někam, octnouti se někde, zvl. zvolna n. nenápadně. Nalezlo té mlhy taky na dvůr starého domu. Herrm.
  • nalézti dok. 2. (přít. naleznu, rozk. nalezni, přech. přít. nalezna, inf. zř. též naleznouti, příč. min. č. nalezl, trp. nalezen) (co, koho) najíti, náhodou n. úmyslným hledáním na něco n. na někoho připadnouti, k něčemu n. k někomu přijíti, dospěti, něco n. někoho uviděti, zastihnouti. Někdy i slepý nalezne podkovu. Vanč. Kdo [z řezníků] prodával maso, nemaje vysazenou cenu, maso u něho nalezené vzali. Prav. Stopa jeho v lomu se ztratila a dále se naleznouti nedala. Sab. Nalezli jí [Márince] pěkného ženicha. Svob. Nenalezl ho [synovce] doma. Svět. Nalezla Grosserovou v pláči. Hál. Na stránce rozevřené nalezl jsem místo tužkou podškrtnuté. Ner. Všecky původní novinky [literární]‚ jež jste mi dal, založil jsem někam k nenalezení a nemohu je nalézti. Čas. Ob. (podle němč.) Klára se zatím ztratila a nebyla k nalezení nebylo ji možno najíti. K. Čap. Darmo hledám, nikde ho [královice] není k nalezení. Klicp. D (koho, co, nespr. čeho) náhodou n. úmyslným hledáním nabýti k svému prospěchu, získati, dostati. Vím, že [ty básně] naleznou své čtenáře. Svob. Tolikéž tkalců nalezlo zde [v továrně] své zaměstnání. Pfleg. Nalezl milost před očima jejíma. Štol. Dejž bože, bych nalezla u někoho ohlasu! Bozd. Koho potkalo neštěstí, zajisté u Václava nalezl útěchy a často i pomoci. Prav. Cítím, že se musí něco stát, abych se vzpružil, abych nalezl sebe a věděl, že jsem šťasten abych se vzpamatoval z netečnosti. Kun. D (co na kom, čem, v kom, čem, koho, co jak n. jakým) seznati, postřehnouti, zpozorovati, shledati, dověděti se. Ještě se na něm nenalezla žádná vina. Prav. V našem chování [teta] nikdy chloupku nenalezla nic závadného. Svět. Jsouť rodiny, kde děti dospívají mnohem později, což hlavně nalezneme na venkově. Svob. Hledal příčinu toho pohnutí a brzy je také naleznul. Pfleg. Ohledejte ho, a naleznete ho zdravým. Staš. Všechny [dívky] nalezeny byly lehkými na této citlivé váze. Vrba. Čtyřem císařům jsem sloužil a vždycky jim věren nalezen. Herb. Obžalovaný je nalezen ve všech bodech a ze všech zločinů vinným. Mach. Nedoufalť jsem naleznouti tebe, pane milý, tak malomyslného. J. z Hv. Nalezl ji bledou, beze slov a celou se třesoucí. Svob. Bláznivé zkoušky byly považovány co jediné prostředky k nalezení pravdy. J. Pal. D nalézti (právo, za právo a pod.) úředně stanoviti, rozhodnouti, vynésti rozsudek. Přísedící rytmistr ohlašoval, že soud takto byl nalezl. Jir. Ohlásila kněžna, jak nalezla za právo. Jir. D (co) vůbec dospěti, dosáhnouti, dojíti nějakého výsledku, konce, cíle. [Teta] nalezne vždy záminku, abych posečkal. Šim. Snad naleznu prostředek, jak ulehčiti bídě Lipnického. Pfleg. Nalezením prachu a tisku změnily se poměry docela. Obzor. O chleb prosila královna a všude nalezla jen chladný pohled. Zey. Na Vlčím dole [Turci] smrt nalezli. Hol. Nalezlť hrob na dnu řeky. Třeb. Duše její nalezne klidu a míru. Kronb. Málo kdy se mu podařilo naleznouti duševní rovnováhy. Svět. Byt nalezl brzy nájemníka. Ner. Změna tato nalezla v kněžích horlivé podporovatele. Čech. Každá lež ihned hojnost věřících nalezla. Svět.
 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 866 

Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled

 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 866