• naplniti dok. (co čím) učiniti plným. Naplnili jsme si čutory vínem. Svob. Když se [kalíšek] po obrubu zvolna naplnil rudou šťavou, vznesl jej dědoušek opatrně. Čech. Jeseň, doba naplněných stodol. A. Mrš. Naplní se perny ve stodole. Kou. Perron byl naplněn cestujícími. Dyk. Samý egoismus, každý jen kapcu si chce naplnit zbohatnouti. A. Mrš. Pustý křik pojednou naplnil všechno povětří. Jir. Vesnici naplnila vůně z kuchyň. Herb. Pokojík od včerejška opuštěný naplnil se novými obyvateli. Pfleg. Jizba se naplnila dýmem. Mach. Oči se mu naplnily slzami. Tyl. Byl to pocit velmi milý, který Fraňka naplnil. Hál. Pak mne naplnila důvěra v přítomnost Boží. Dur. Smutek naplnil celou faru. Baar. V Cařihradě stalo se několik zjevů divotvorných, kteréž naplnily strachem srdce věřících. Rieg. Duše jeho naplnila se hořkosti proti Martinovi. Šmil. Kdy naplní se hruď člověka mírem? Vrch. Což není ještě míra naplněna? Ó, bratře, pohleď, ona umírá! Vrch. Aby se míra mého štěstí až do vrchu naplnila, obdařilo mě nebe dvěma dítkami. Zbrasl. Potřebuji muže, aby můj život naplnil! Kun. Stárneme a život jsme nenaplnili nevyplnili skutky. Svob. Kutnauer byl ze všech odsouzenců nejmladší, nenaplniv čtyřiceti let nedokončiv. Herb. Zde zemru, až Hospodin naplní moje dny. Zey. Také mně se naplnil čas, abych opustil domov. Jir. Když čas se naplnil, stalo se, že Anna byla sama ve své komnatě. Zey. Za málo neděl naplní se tvůj šestý rok. Hol. Počkej, Máňo, až se naplní dnové tvoji [těhotenství]‚ poznáš áčko pravé hudby pozemské a lidské. Čap. Ch. Naplnili se jeho dnové a umřel. Jir. D vyplniti, splniti, uskutečniti. U figuře mluvil Hospodin v zákoně starém, zákon nový jest figury naplnění. Ehrenb. Kdo nemá v hloubi srdce nějaké tajné přání, jehož naplnění není v naší moci? K. Čap. Mějme naději, že se někdy i v našem národu naplní proroctví dnešního textu: bude jeden pastýř a jeden ovčinec. Koll. Naplnil se Osud. Mach. Znova se zas naplnilo, o víře co pravil Kristus. Vrch. Naděje, že Presl vrátí se do Prahy, naplnila se. Zel.
 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 797 

Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled

 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 797