• napsati (dial. napísati) dok. (subst. sloves. napsání) psaním zaznamenati, znázorniti, sděliti. [K písařovi:] Latinské „d“ neumíte řádně napsat! Čech. Josífku milované, napiš mně pár řádečků! Mrš. Ať na ten list podívá se a co je v něm napísáno. Hol. Příštího dne jsem šel k soudu žádat o napsání žaloby. Mach. Jiras ani neumí napsat pořádně tři křížky. Třeb. Farář napsal mu [kaplanu] do konduity všechnu chválu. Baar. [Martin] čísla na stole napsaná prohlížel. Šmil. Šest rýnských méň vám napísal. Heyd. S doktorem se poraďte… lék napíše předepíše. Kronb. Ustál. sp. Macek si všecka ta slova co nejbedlivěji za uši napsal dobře zapamatoval. Sab. Bídu a neřest měla napsánu na čele bylo viděti na čele. Šmil. Nemá na čele napsáno, že jemnostpán je její strýc, že je to neteř. Baar. Kdyby se mi bylo jen povedlo, tebe jednou postihnout, byl bych ti lískovkou napsal naučení na záda nabil. Tomsa. Já vám odpověď napíšu na kůži! zbiji vás. Vlč. Kniž. V jejích jasných očích zřejmě napsáno stálo: „To není nemožné“ bylo možno poznati. Něm. Růžička, zpodálí svěží dívčinka, zblízka měla na tvářích napsanou dobrou pětadvacítku z tváře bylo zřejmé její stáří. Rais. Vznikla celá škola, která common sense na svůj prapor napsala jako vůdčí myšlenku si stanovila. Durd. Národ na dávný prapor svůj napsal pravdu a svobodu. Svět. [Autor a přátelé] se domnívali v naivnosti svá jména napsat na vždy do věčnosti na věky se proslavit. Mach. D (komu) složiti, poslati dopis, psaní někomu. Bude-li co chtíti, jen ať napíše oznámí v psaní. Šrám. Přijďte ke mně, až se vrátím. Napíšu si pro vás pozvu dopisem. R. Svob. Napsal jsi mi do Prahy pro ty knihy? poslal psaní. Svob. D sepsati, složiti, zbásniti, zkomponovati. Takového něco [jako Vocel] napsati byla teď moje touha. Tyl. Několik let tomu již, co jsem si umínil napsati tuto báseň. Zey. Hudbu k opeře této napsal Halévy r. 1835. Zl. Praha. Otcové nám dávno přezpívali lásku všelikým už způsobem a ty písně pěkně napísali. Ner. D napsati se nakonati se mnoho psaní. V životě se tolik nenapsal, co roku tohoto [1887]. Herb. Co prý se paní Perchta domů napsala, otci, bratřím. Jir.
 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 377 

Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled

 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 377