• nasaditi dok. (co kam) položiti, přiložiti, nastrčiti něco na něco, k něčemu, do něčeho. Starý úředník nasadil nový klobouk na svou holou hlavu. Mach. Nabil pušku, nasadil ji pode bradu. Bezr. Jak nasadil [pušku]‚ naměřil a kohoutek spustil. Svob. Nasadil k plecím luk. Třeb. Nepřítel jako mrak hrnul se s nasazeným bodákem k cihelně. Svob. Nasadil jsem k ústům troubu. Prav. Nasadila veliké brýle a čtla. Dyk. Pan Pinkas nasadil kukátko k očím. Kosm. Možno, že doba, nasadit jasnému hosudáru k hrdlu nůž! Frič. Tvá pistole, nasazena tchánovi na prsa, pořídí vše ostatní. Staš. Satan trojí nasadil masku. Vrch. Nasadí motyku, aby vypáčil balvan. Krás. Místo setrvačníku nasadil [majitel kolotoče] na hřídel kolo. K. Čap. Nasadil si nové péro do dřevěné násadky. V. Mrš. Do luceren nové svíčky nasadil [čeledín]. Baar. Na krátkém, svalovitém krku nasazena byla malá hlava kučeravého vlasu byla narostlá. Baar. Ustál. sp. První starostí Dobrovského bylo zde [u puristů rázu Pohlova] nasaditi rádlo začíti. J. Vlč. Nasadil jsem ze zlosti červeného kohouta zapálil si. Staš. Jičínská pátračka nasadila do stopy služebního psa Jumbu, a ten ve 20 cm vysokého sněhu poctivě sledoval stopu pachatelovu. Nár. p. Poradil bych jí, aby nasadila oslíkovi důkladné parohy stala se mu nevěrnou. Vanč. Korunu tomu nasadil pan Hubička přivedl věc nejzáze. Šrám. No, toho profesora jsme důkladně obalamutili! Nasadil jsem mu důkladné uši! Svob. Tušila jsem, že bych snad vzbudila váš zájem, kdybych byla nasadila páky přičinila se, zasadila se. Maria. Teď nasaďme všechny páky, aby naše vůle vyplněna byla. Kosm. Tech. nasaditi lopatu, rýč a pod. opatřiti násadou. D nasaditi (si) kabát a pod. expr. obléci si. Vytáhl uniformu, nasadil si ji. Mach. Starý [Pikous] byl svátečně nasazen. Mor. D vzíti na sebe. Nasadíte tu nejpřívětivější tvář, jaké je váš obličej schopen. K. Čap. D nasaditi slepici a pod. (na vejce), nasaditi vejce dáti násadu k líhnutí drůbeže. Aby se ti kuřata podařila, hleď kvočnu na vejce nasaditi, když jest nový měsíc. ČČM. Dostala babička od dědečka rozkaz, kolik hus se má nasadit. Hál. Babička na jaře nasadila vejce pod kvočnu. Vrba. Umínila si, že si letos naposledy vejce nasadila. Svět. Nasadit jsem chtěla na kuřátka. Jak. D (koho, co kam n. kde) umístiti, usídliti, usaditi, zejm. též k rozmnožování. Vypudil [lichvář] už z mnoha statků svobodné, pyšné sedláky a nasadil tam své stvůry. Vach. Do jejich [trampů] bud se nasadili partafíři. Maj. Zvoleň mu nešla z mysli, ztracený hrad, do něhož se Uhři teď nasadí. Jir. Bylo to hrozné, nasadit si sem [do domu] čtyři ženy, aby si zachoval pátou. Vach. A šeuce nám sem [do sousedství] nasadíte, aby nám všecko vydrápal? Rais. Nasadili mi páni do divanu štěnice… — povídá vdova. Šrám. Prohlíží šaty, jest-li se do nich nenasadily moly. Prav. Starala se [katolická církev] o vypuzení všeho kacířstva, kteréž se během války v zemi nasadilo. Rez. Byli zabráni do mudrování o otázce, bylo-li by záhodno nasaditi zde [v revíru] bažanty. Svob. Přes tu chvíli některá z nasazených tam [v příkopě] ryb sebou vymrštila. Jir. Ustál. sp. Něco ho ponoukalo, aby zkusil, nepodaří-li se mladému člověku nasaditi roupy do hlavy zneklidniti, znepokojiti ho. Vrba. Do ucha nasadili [lidu] blechu, pro jejíž povyk nic jiného slyšet ani nemůže. V. Mrš. Amálka přišmajchlovala se k pánovi a mazaně mu nasadila brouka do hlavy. Maria. To jsem mu nasadila mouchu. Šim. Grimani mi nasadili červa. Maria. Škvor, kterého jí nasadil do hlavy, nedal se zahnati prací. Vrba. Bůh ví, jací jsou to teď lidé na tom světě, že takovému výrostkovi nasadí před časem myši do hlavy! přivedou ho na zbytečné myšlenky. Svět. Jemnostpán svěsil hlavu. Měl štíra v srdci nasazeného znepokojení se ho zmocnilo. Baar. A k zmiji bolesti, kterou jste nasadila v srdce otce svého, přidáte ještě červa domněnky, proč jste to učinila. Vrch. Tohoto šílence dnes ráno ďábel sám do domu páně Ivanova přinesl a nasadil mu do hlavy, že je slečna Julie jeho nevěsta namluvil, vnukl. Klicp. Má v hlavě jinou, má v hlavě tebe, to je to. A ty mu to musíš z hlavy vypudit, když jsi mu to tam nasadila. Schein. Sport. nasaditi hráče postaviti dobré hráče v čelo skupin (v tennisovém turnaji); nasaditi chvat uchopiti soupeře (na př. v řeckořímském zápase). D vzrůstem, pučením vyvinouti. Podivné stromy [rostly na skále] — jako zkamenělé, krátkých kmenů a nízko nasazených širokých korun nízko se rozvětvujících. Vrba. Jenom jako když stříkne korunami, tu a tam nasadí [jabloně] jablátko. Baar. Všechen ostatní květ [kromě čtyř] má se první léta uštípnouti, aby strom nic více ovoce nenasadil. Puchm. V zahrádce usmyslila si růže, že před spánkem naposled si nasadí ještě poupátko. A. Mrš. Mysl. vysoká zvěř má nasazeno má vyvinuty zárodky parohů. D Ryb. políčiti. Nuže — honem do chytání malých rybek! Nasadím na okouna. Mah. D (co) (o zvucích) dát zazníti něčemu. Když Lohengrin blíží se ku břehu, nasadí orkestr nutně týž motiv. Z. Nej. Vzala [babička] housle a smyčec, nasadila na struně G. Dur. Cestou domů nasadil Petr náhle karatelský tón. Schein. Pojednou zastavil se a nasadil jakýsi tesklivý tón… V. Mrš. Že je v Čechách zvykem, nasaditi při podobné příležitosti [jubileu] trochu vyšší toninu, chci učinit i já tak. Mach. Nasadili [muzikanti] jak jeden spustili. Nor. Zrovna v tom momentu, když měla nasadit Tynda, ozvala se sálem děsná rána začíti zpívat. Čap. Ch. Po tomto prvním překvapení nasadili „Pražáci“ [footballisté] tempo zahráli živěji. Böhn. Zpíval [kanár], div se neztrhal, a když jej Havlíček zakřiknul, teprv nasadil, až se lidé na ulici zastavovali přidal, zesílil zpěv. V. Mrš. „To je vidět, že neznáte ešče ledí — — Kluci —“ nasadil starosta hlas. A. Mrš. D vydati v nebezpečí, vynaložiti, obětovati. Ne, není z těsta bojovníků, kteří by se pro pravdu rvali a i štěstí své osobní pro ni nasadili! Vach. Povídalo se, že se zapřísahali [protivníci]‚ že nasadí poslední dollar na tuto při. Slád. Proto právě sem nasadil [Herben] všecko své polemické umění. Pražák. Při volbách naše strana všechny síly nasadí. Havl. Svoboda naše a jazyk náš za to stojí, abychom statky a hrdla pro ně nasadili. Jir. Mělť sem za svou povinnost, sloužiti vládě, kdeby žádala pomoci mé, byťbych(sic!) i život nasaditi měl, nikdy ale se zapřením toho, co uznávám za pravé. Pal. Zle pochodíš, a nechtěla bych na tvém místě býti a svou kůži nasaditi. Sych. Bismarck nasadil všecku svou autoritu, aby svého panovníka odvrátil od všeho, co by vypadalo jako pokoření Rakouska. Čes. pol. S nasazením všech sil se mu podařilo, že udržel na tváři stále týž výraz. Vach. D (co) přidati, dodati doplňkem. Když nepostačil den, i hodiny noční nasadila [spisovatelka]. Michl. Měl-li někdo tři dny roboty, musil nasadit noci a mlátit při loučích. V. Mrš. Nechtěl opustiti své dílo, dokud by nebyl úplně hotov, i kdyby měl nasaditi celou noc. Arne N. D Voj. vyslati v boj. Podle potřeby budou nasazeny [proti nepříteli] i síly letecké. K. Čap. D Let. učiniti přípravy. Pak začne [pilot] klouzat — nasadí na přistání. Čes. sl. D (koho na koho) ob. navésti, popíchnouti, poštvati, naštvati. Tys Esparbillu na mne nasadil, před celým že mě dvorem pohaněl. Vrch. I to on ho někdo nasadil! Tohle ze sebe nemá. Šim. Nasadila ji pořádně na ubohou dcerušku. Podl. V. t. nasazení.
 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 1086 

Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled

 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 1086