• natáhnouti dok. (přech. min. natáhnuv a natáh, příč. min. natáhl, natažen, subst. sloves. natažení) napnouti. Z jednoho kouta k druhému byl natažen provaz. Don. [Lovec] natáhl mezi kmeny silný drát. Jir. Chtěje ho [luk] zkusiti, natáhl, a luk — praskl. Rozum. Údy [umírajícího] se křečovitě natáhly. Svět. Obecenstvo dalo si trochu natáhnout nervy uvésti se v napětí. Mach. Ančka bude musit natáhnout žíly — už nebude paní přičiniti se, pracovati. Nov. Natáhla si přes hlavu shrnutý šátek. Svob. Natáhl si peřinu přes hlavu, aby ničeho neviděl. Kosm. Mou kůži hned na buben natáhněte! Špind. Koráb se sedmi nataženými plachtami. Ner. Úklady sedlákům strojené dobře byly promyšleny a se dvou stran sítě nataženy nastraženy. Herb. Natáhni uši, abys slyšel. Jan. Staryk natáhl do rovnosti svou hubenou postavu. Preis. [Tanečnice] natáhla se jak chmelová tyčka. Stank. Vojáčkové jako strunky natažení — prsa vypnutá — defilují kolem. Baar. [Soudce] dal ho na trápení (na skřipec natáhnouti). Krolm. Ten ničeho nepoví, a kdyby ho na skřipec natáhli! Jir. Já bych nerad trpělivost vaši na skřipec natáhl příliš napjal. J. z Hv. [Šumař] hrál na housle o jedné struně, kterou mu vždy někdo dal a natáhl napjal. Něm. Nějaký čtvrt roku sloužil jako jiní, ale pak natáhl jiné struny obrátil, jinak si počínal. Baar. [Mahomed] jinou tedy natáhl, a meče se chopiv vojska zbíral. Hýbl. D Ob. natáhnouti, natáhnouti se napnouti síly, přičiniti se. Pangrác se rád hádal, a nejspíše, když měl v práci trochu natáhnout. Mor. [Vojáci při inspekci] se musejí velmi natáhnout a horce se snažit. Med. Z role o generální zkoušce neuměl [herec] takřka nic, ale v poslední chvilce se přec jenom natáh’ a večer jsme viděli dvě skvělé figury. J. Kvap. D vytáhnouti (do délky), protáhnouti, prodloužiti. [Paní k čertovi:] Nyní mi uděláš ty vlasy každý o dva lokte delší, ale ne abys myslil nastavit je, ty samé natáhni, aby byly každý o dva lokte delší. Něm. Tu se zas Dlouhý natáhl tak vysoko, že se mu až hlava pohřížila v oblacích. Erb. Jindy býval celý k Šimonovi podoben, jak bratr k bratru, ale ve vězení byl se natáhl, převyšoval ho teď o celou hlavu. Svět. Pranic ho [nebožtíka] smrt nezměnila, jen trochu ho natáhla. Ner. [Potěšil] ústa měl široce natažena roztažena. Rais. To jste měly viděti, jak natáhla [služka] obličej udělala dlouhý (kyselý) obličej. Kosm. Pod tou bílou přikryvkou jako by se byla náves i pole rozšířily a natáhly. Rais. Život už zmlkal, stíny se natáhly. Rais. Najčiny tři měsíce [v ozdravovně] se natáhly na šest. H. Dvoř. [Hospodář] natáhne práci v létě od svítání do stmívání. Herb. [Studentovi:] Až bude po zkouškách, natáhneme jeden večer až do kuropění protáhneme v hostinci. Šim. Včera jsme to natáhli dlouho se zdrželi v hostinci. Rais. Kuchař to [dovolení k vycházce] zase natáhl. Šrám. „Koho hledajííí?“ někdo neviditelný ve dvoře po pražsku to natáhl protáhl koncovou slabiku. Rais. D kupředu n. stranou vysunouti, vztáhnouti, napřáhnouti. [Ředitelová] natáhla zvědavě beztoho dosti dlouhý krk. Kosm. Vešel dlouhým krokem, maje krk ku předu natažený. Jir. Jak Cimbura s chomoutem se blížil — hřebeček povolně už hlavu natáhl a s velikou ochotou dal se ustrojit. Baar. Beze slova natáhl [převozník] ruku a nastavil dlaň. Zey. Sedlnický natáhl ruku po doutníku. Herb. Abrámek se položil a natáhl s libostí kostnaté své tělo protáhl. Šmil. [Vondrejc po přečtení dopisu] natáhnuv se na lůžku, oddychl štěstím. Čap. Ch. Vyberou se [sedláci z postelí]‚ natáhnou se a jdou se podívat po dvoře protáhnou se. A. Mrš. Není mu [boháči] třeba ani ruku natáhnouti, může jísti a píti, co hrdlo ráčí nemusí pracovati. Vaněk. Teta natáhla se při loučení k Anně pro hubičku nachýlila se. Svob. Froněk si natáhl kníry i vous na bradě. Svob. Hosp. natažená postava (koně) při níž přední a zadní nohy jsou oddáleny (op. postava podložená). D natáhnouti nohy zrychliti chůzi. Sedlák natáhl nohy a uháněl za kmotrem. Něm. Natáhnou přec trochu pedály, Betyno! Herrm. Natáhl špády, až se za ním prášilo. Paleč. Tys mi běhy natáh! prohnal mě. Krás. D Vulg. natáhnouti bačkory a p. zemříti. Mluvila zkomíravým hlasem, jako by měla v nejbližší chvíli natáhnouti bačkory. Schein. [Babička] může každou chvíli natáhnouti papuče. Kosm. [Otrávený] natáhne kamaše. Kos. Člověk natáhne brka a je konec. Svob. Tady, když někdo natáhne hnáty, ani si teho nikdo nevšimne. Mrš. [Teta k synovci:] Přec bych tě ráda, než natáhnu kosti, viděla v nějakém pořádku. Rais. Odtud i samo natáhnouti zemříti. Jaká porada? Abys natáhl a netrápil světa i sebe. Uh. Tři dni jsem [umírající] věděl… že musím natáhnout. K. Čap. D Ob. býti natažen (o zvířeti) býti pošlý. Jeden [pes] byl již natažen, ztuhlý, druhý dodělával. Jir. Ráno našli ji [kobylku] ve chlévě nataženou. Jir. D natáhnouti (pero, hodiny, automat a p.) napnouti pero, aby uvádělo v činnost příslušný stroj. [Madlena] strhla pavučinu se stěny, natáhla hodiny. Mrš. [Pantáta] natáhl si hodinky. Rais. [Lovec] neměl síly natáhnouti kohoutek. R. Svob. Jde [nemocná] nejistě a křečovitě, jak natažený automat. Mach. Sotva byl umělý pták natažen, mohl zazpívati. Vrch. Šel mimo jako natažený stroj. Til. Po obědě bratranec natáhl gramofon. Dur. Natáhl hřmotnou píseň (na gramofoně). Dur. Mysl. natáhnouti železa (na chytání škodné zvěře). D prostříti, rozprostříti. Na podlaze byly nataženy koberce z režného plátna. Šim. Paní kropila na trávníku natažené dlouhé kusy plátna. Tomsa. Dial. (do čeho) natáhnouti sklo zasklíti něco. Dělal bych také dřevěné lucerny a sám bych do nich natáhl sklo. Svět. D navléci, obléci, obouti. Natáhl rukavici na pravou ruku. Zey. [Hoši] natáhli beraničky, podvázali uši. Rais. [Havíř po skončené práci] natáhne si košili a kabát a jde ke kleci. K. Čap. Vstal, natáhl kalhoty a vyšel ven. Nor. Chlapec natáhl na nohy nové botky. Svob. [Služka] skákala od okna k oknu, natáhla čisté záclony krajkové navlékla na tyče. Baar. D Lid. natáhnouti (koho) ošiditi, napáliti. Nikdo nesmí říci, že jsem ho natáhl, nebo dokonce okradl. Maria. Nenatáhli ho ani o krejcar. Prav. Na úřadě natáhli toho a jiného, o němž věděli, že může dvacetníky klopit vyměřili mu větší daně, než náleželo. Svět. D natáhnouti se (po délce) položiti se, lehnouti si. Unaven natáhl se na lůžko. Jir. Po obědě natáhli se dělníci na podlahu a do jedné hodiny spali. Svob. Vykoupav se, natáhl se do měkké trávy. Vach. Natáhnuv se na slámu konečně jsem usnul. Stroup. [Žena k mužovi:] Dělej, ať se natáhneš. Musíme časně vstávat ať jdeš spat. Tyl. Lid. upadnouti svaliti se. Zakopl a natáhl se jak dlouhý, tak široký. Švan. Kilián se natáh, jak byl dlouhý. Hál. D Dial. navážiti, načerpati, nabrati. [Hospodský] natáhl ze studně putynku vody. Herb. [Hospodář] vzal koštýř na rameno, vešel do sklepa, natáhnul [vína]. A. Mrš. Natáhl do ní [baňky] mladého vína násoskou načepoval. Kosm. D vtáhnouti. Utírejte prach, ať ho polykáním do sebe nenatáhnete. Javor. Rychtář natáhl do sebe dýmu vtáhl (z dýmky). Paleč. D roztáhnouti (měch a p.), naplniti vzduchem. Vzal Václav stroj [harmoniku]‚ měch natáh’. Svob. natáhnouti moldánky dáti se do pláče. Opletalka natáhla moldánky a škytala. Šmil. D nasáknouti. [Sádrové hlavice] vypaloval v peci kancelářských kamen, když byly již dokonale „nataženy“ močkou nasáklé. Herrm. Vulg. To bývá neklamnou známkou, že je Vocápek „natažen“ opilý. Herrm. Byl jsem tehdy natažen jako kanon. Mach. D (koho kam) nalákati, navyknouti. Než se „natáhla“ společnost [do hostince]‚ trvalo to nějakou dobu. Böhn. Pejor. Lákal sem své krajany na letní byt; přišly jen asi dvě rodiny. Poznali jsme však, koho by nám sem natáhl! Rais. D (kam) přijíti (ve větším počtu). Natáhlo sem za ním všelijakých divných existencí. Mach. D natáhnouti, natáhnouti se vniknouti (zvl. o vůni, pachu a p.) Proud kouře z cigaret natáhl jimi [dveřmi] ke mně a já se rozkašlala. Hilb. Jaká to vůně natáhla se sem (do pokoje) ze zahrádky pod oknem. Herrm. Když se člověk vrací z hokynářského krámu, trochu slanečků a petroleje mu natáhne do šatů. Pujmanová. V. t. natáhlý.
 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 732 

Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled

 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 732