• nazvati dok. (koho, co jak) dáti někomu jméno, pojmenovati někoho. Bylo to něco, co bylo možno nazvati loukou, ale v té louce kvetly balvany. Dyk. „Polosvětem“ nazval mladší Dumas jistou část ženského obyvatelstva pařížského. Ner. Nazval dítě to Ibrahim. Rieg. Letopiscové dávají zprávu o jistém usmrcujícím stroji, železná panna nazvaném. Erb. Není žádné čepobití nebo tak nazvaný Zapfenstreich. Rub. D prohlásiti někoho za nějakého, učiniti nějakým. Nazve v brzce Anéžku chotí svou. Choch. Snažení mé nezná jiného cíle, nežli nazvati Lidmilu svou. Tyl. Chtěla byste, abych oplakávati musil ztrátu vaši, sotva že jsem vás nazvati směl svou? Pfleg. D (kam) větší počet osob pozvati. Králův syn nazval si druhův. Něm. Nazvala si hodně svatebčanů. Nov. Nazval si hosti do svého revíru. Herb. D nazvati se nakonati se mnoho zvaní. Vždyť si můžete myslit, co jsme se ho za ta léta nazvali k nám. Šim. Už ke mně běží [hostinský] a co se mne nazve. V. Mrš.
 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 295 

Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled

 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 295