• ne adv. bez slovesa popírá někdy obsah věty. Knihu si mohu vypůjčit, ale náramek ne! R. Svob. Nevím, mám-li ho probudit nebo ne. Štěp. Musí [nový kaplan] vědět, že oni [farář] jsou pánem v domě, a ne aby se tu zas roztahoval jako Tonka. Baar. Co má sedlák za našich zlých časů, ne-li ten kus dobrého jména? Šmil. Měl naději státi se rytířem, ne-li více. Šmil. Nikdy již nevrátí se na moře, za živého boha ne vůbec ne. Maj. Ten Koldický nemluví ani ano, ani ne ani tak ani onak. Choch. „Nechceš peníze?“ „Ne, ne,“ bránil se Boura. K. Čap. Ne, ne, dítě, ty nevíš, co je láska! Šmil. Tos zůstával v Hradci u té modlářky, ne? Šim. Můžeme na své mladé hlúpoty zapomenout, ne? Herb. Je to hloupé neštěstí, to moje, že ne? Ner. D někdy popírá jednotlivé slovo n. slovní výraz, obsahu větného se netýkajíc. Sotva ten jazyk že jsme si zachovali, a to ještě ne všichni a ne čistě. Havl. Přikázáno bylo, pochovávati zemřelé ne v dřevěných rakvích, nýbrž zašité do plátna. Herb. O velikonoci v každém stavení zabil se beránek, ne tak pro pečeni, jako pro tak nazvanou hlavičku. Prav. D ne a ne vůbec ne, naprosto ne. Ne a ne — just to neudělám. Durd. Fůru jsem nemoh’ sehnat, ne a ne. Jir. Pořád jsem čekal, že se z toho musím probudit — ale ne a ne! Rais. Běžíme za tebou a ne a ne tě dohonit. Hilb. D ve spojení s větnou n. slovní záporkou má význam mírně kladný. Slušně se poklonil a vedl si ne neobratně dosti obratně. Jir. Pepina, ne nepřístupná krásným dojmům, nezachovala jich sílu dlouho v duši své. Pfleg. Ne neprávě říká se, že tato síla má při náruživosti špatný směr. Durd. D vyjadřuje podiv nad něčím neobyčejným, překvapujícím. Maminko — ne, podívej se, jak jsou ti lidé oblečeni! Ner. „Ale mamá, ne, co ty dnes mluvíš!“ napomínala ji dcera. Kosm. Ježíši, ne, tenhle Bohuš — to je lhář! Svob.
 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 674 

Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled

 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 674