• nebe, -e n., nebesa, -es n. pomn. obloha. Nebe se vyčistilo a měsíc prozářil husté mlhy. K. Čap. Čisté nebe vidím v dáli. Sova. Venku pne se bezoblačné nebe. Klášt. Strhla se bouře náramná, že se zdálo, ana nebesa vychrlila najednou všecky plameny a všecky vody své na zem. Pal. Mračna na nebesích prořidla. Jir. Nebesa hned nazejtří se rozplakala. Herrm. Husté, temné šedo zatáhlo nebesa. Jir. Ustál. sp. Příteli, co pak tu děláte? Hodláte pod šírým nebem přenocovati? venku, bez přístřeší. Tyl. Čeho hledáš pod cizím nebem? v cizích zemích. V. R. Kram. Byl znám jako nejlepší člověk pod nebem na světě. Kun. Za muže se dostala, jenž pod nebem nic svatého znáti nechce. Svět. Trpělivost nebesa proráží. Baar. Hoši aby se uměli točit k nim [děvčatům]. jako nynější, to ani nemohlo být, tenkrát by to bylo volalo do nebe bylo by něco neslýchaného. Hál. Je to nespravedlivost do nebe volající. Klost. Ale psí hlas do nebe nejde, a tedy ani jim [sedlákům] nebyla dána víra. Vrba. Já ji tak miloval a posud miluji, že bych jí modro s toho nebe snesl! všechno pro ni udělal. Šmil. [Dívka], za jejíž jediné usmání modré s nebe bych byl strhl. Něm. Však neporostou stromy do nebes, vše konec má. Vrch. Pánbůh to dobře řídí, aby vždycky svý zůstalo při svým a nerostlo nenáležitě do nebes nepyšnělo příliš. Šlej. Vždyť už všichni [u představených] nosili hlavu až u nebe! vedli si pyšně. Rais. Nosili jste hlavu vzhůru, jako byste nebe chtěli prorazit. Rais. Býval jsem často takový, jakobych spadl s nebe vyjevený, překvapený. Šrám. Stál jako s nebe spadlý, nemoha pochopiti, co se s ním děje. Hol. Najednou, jakoby s nebe spadla, vyřítí se naň [na písaře] odkudsi Viktorka znenadání, náhle. Něm. Žádný učený nespadl s nebe vše vyžaduje cvičení, přípravy. Baar. Jednou v noci bylo [nemocnému] tuze zle, křičel bolestí až do nebe nesmírně mnoho. Rais. Do nebe chválila dědečka hochova svrchovaně, nesmírně. Dur. Selka začala syny svoje do nebe vynášet nesmírně chválit. Něm. Přen. Špírovo nebe bylo dosud zamračeno byl pochmurné nálady. Jir. Černé mraky pokryly politické nebe Rakouska. Baar. Ze všech stran se objevují na českém nebi [literárním] nové hvězdy v oboru literatury. Ner. Z čista jasna spadla amnestie s nebe ministerského od všemohoucího ministerstva. Podl. Astron. zdánlivá koule, na níž pozorujeme v průmětu nebeské zjevy. D místo věčné blaženosti spravedlivých po smrti podle náboženských představ, ráj. Ducha nechť vezmou andělové z nebe! Erb. Chudák, Bůh mu dej nebe! Tak nenadále sešel se světa. Podl. Kdo má hodně přátelů, aji do nebe se spěš dostane. Herb. Pane na nebi! To je neštěstí! [výkřik zděšení]. Tyl. Věřila, že se královna nebes o ni nejlépe postará Panna Maria. Tyl. Po žních přišla sobota před svátkem Panny Marie na nebe vzaté Nanebevzetí P. Marie. Herb. [Zástupci stavů] měli sjeti se ke dni panny Marie na nebesa vzetí. Pal. Ustál. sp. Žijeme jako v nebi blaženě. K. Čap. Byli živi právě jako za pecí v nebi, všeho byla hojnost měli blahobyt, žili v nadbytku. Čel. To je všecko tvoje, tady se budeš mít jako v nebi za kamny. Jes. Čisto tu máte jako na kraji v nebi. Baar. Byl na kraji samého nebe šťasten, blažen. Šmil. V té době připadl jí lístek, jehož se nenadála, jako posel z nebes radostná zvěst. Kun. [Komtesa] byla jak živa subtilná, ale nyní jí není než duch, a ty oči se již jako z nebe dívají vypadá na umření, nepozemsky. Něm. Někteří lidé mají nebe na té zemi mají se dobře. Šmil. Ti páni mají nebe na světě, v zimě si koupí léto, v létě chlad. Něm. Na toto vlídné oslovení byla většina starostů v třetím nebi měla převelkou radost. Kosm. Manželé Klopotovi se budou vidět v sedmém nebi, majíce zetě professora. Klost. Vletěla jsem domů s očima, v nichž zářilo sedmero nebe blaženost. Krás. Koráb byl v devátém nebi. Hortensiiny rozpaky si nezkušenec vyložil ku svému prospěchu. Sab. Pišvejc byl ve svém desátém nebi. Šmil. Půjde-li to tak dále, očekává mne již za živa hanácké nebe blahobyt. Jeř. Já jsem měl Justýnku tak rád! ona byla mé nebe blaho. Hýbl. Tak letopisy Habrůvky dlouho hlásaly slávu a nebe Kocmánkovy doby blahobyt. A. Mrš. Když jsem jezdíval domů na prázdniny, nebe by mně byla [matka] snesla vším zahrnula, vše pro mne učinila. Laich. Slečna úsměvů měla celé nebe velmi mnoho. Her. Libor žil se svou ženou v rozkoši, a do smrti se jim nebe lásky nezkalilo žili ve vzájemné lásce. Něm. Kačenka a Rozárka to jest nebe a dudy. Žádné přirovnání (o dvou naprosto rozdílných věcech). Něm. Praha a my [na vsi]‚ toť nebe a dudy! Baar. D Bůh. Bratr Jetřichův děkoval nebi, že jej u soudu k ničemu více nepoháněli. Tyl. Řádný manžel byl, buď mu nebe milostivo! Havl. [K otci:] Zhřešila-li jsem proti tobě, nezhřešila jsem proti nebi. Jan. Dobré nebe ví, kdy jsem usnul! Rub. Buďte nebesa pochválena, že se aspoň sny nevyrábějí en gros. K. Čap. Ba nebe vrtkavé a nejen osud lidský. Hál. To mi vás zrovna nebe poslalo, byla bych snad do večera bloudila! Rais. Ve výrazech vyjadřujících silné pohnutí mysli. Nebesa! To jistě šotci, nárůdek ten bojovný, vpadl mocí do mé tiché pracovny. Klášt. Nebesa, to jich přibylo! K. Čap. Ach můj milý! ach pro nebe! Tu dobu myslím na tebe. Erb. Co to tam se míhá — pro nebe! Hál. Díky nebesům! Kočár přijíždí, lékařská pomoc se blíží. Šmil. D nebesa pomn. přístřešek n. baldachýn nad postelí, trůnem a pod. n. nošený nad knězem s monstrancí n. nad vynikající osobností. Seděl na starodávné posteli s nebesy, t. j. se sloupky a přístřeškem na nich z prken. Jir. Matka, rozhrnuvši nebesa u jeho [dědečkova] lože, mu dávala dobré jitro. Šmil. Dětský kočárek, modrými nebesy zastíněný. Rais. Jemnostpán kráčel s monstrancí pod nebesy. Jir. Pod nebesy císař s družinou svou v modlitbách klečí. Vrch. Mysl. hlavní část rukávníku k chytání koroptví n. divokých kachen, síť v podobě komolého jehlance, vyztuženého poloobloukovitými podpěrami.
 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 1457 

Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled

 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 1457