• nechávati ned. (koho, co) opomíjeti, nestarati se, nedbati, nepečovati. Pomoz mně [Bůh] milostí svou, bych všecko, co činím a nechávám, z lásky k tobě činila a nechávala. Pař. Pochoval jsem viselce, byli tu dva, nechávali je, nesnímali jich. Jir. D dovolovati, dopouštěti. Myslilo se, že ho [myslivce] nechává Viktorka za sebou chodit, protože si právě jiné pomoci neví. Něm. Národ nechává svého proroka klnouti i hrozit. Mach. Ty [Bůh] necháváš zlo zmáhat se. Vrch. Já tě jakživa nechávala, a to byla naše chyba popřávala jsem ti volnosti, svobody. Svob. Nechal každého na pokoji, nežádaje si od svých blížních nic jiného, než aby za to zas jeho na pokoji nechávali. Svět. Otec všecky [děti] stejně miloval, nechávaje každého při zvycích. Prav. D (čeho) přestávati, upouštěti od něčeho. Lidé po vsi nechávali práce a modlili se „klekání“. Třeb. Malíř nechával malování a bavil se pozorováním mravenců. Herb. Nadanější chlapci raději studií nechávali. Šmil. D (koho, co, komu, kde) zůstavovati, zanechávati, ostavovati. Ani na chvíli je nenechávala [paní děti] o samotě. Jir. Půjdu s tebou, nenechávej mne tu! Jir. Trpěl hlad a žízeň a na vyprahlých skalách nechával krvavou za sebou stopu. Zey. Nejdřív dopijou pivo, nenechávají sílu ve sklenicích. Šim. Bětuška nechával mu [pěstounu] ode všeho něco. Šmil. Všecko jiné zaměstnání stranou nechávaje, vynaložil jsem všecku práci, abych se k důležitému stavu spisovatele schopným učinil. Havl. D (co komu) přenechávati, odevzdávati. Franěk nechával jejím rodičům každý rok nějaké záhony na „bandory“. Svět. [Básník] by sám měl rozumně a při tom jemně vzdělávati řeč, ne pak jejího zdokonalení gramatikům nechávati. Poč. D (s infin., podle němč.) vyjadřuje přání, vůli, rozkaz. Po chvilkách jsme nechávali vůz zarazit, abychom si vystřelili. Herb. Se zavázanýma je [stráže] očima vést nechávám až ke dnu průkopu. Vrch. D nechávati si (sobě) podržovati u sebe, pro sebe. Chraňte se kdy komu kradmo něco bráti, neb nechávat sobě to, co vaše není. Dou. Vychytilová si nechávala užitek ze slepic a krav. Prav. Osmého dílu [obilí] si nenechávaly [vrchnosti]‚ nýbrž ukládaly jej na sýpkách pro budoucnosť. Herb.
 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 329 

Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled

 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 329