• nechati dok. (imper. nech, nechte, řidč. nechej, nechejte) (čeho, co, koho) nedbati, nestarati se o něco n. o někoho, nehleděti k něčemu n. k někomu. Účet náš se musí teprv vyrovnat, ale nechme toho prozatím. Svět. Když se tak někdy v noci zamyslím, jak to všechno je a bude, no, nechme toho, my to nespravíme. Jir. Nech jen, holka, nech, však já mu posvítím nestarej se. Něm. Dobře, nechme řecké mudrce a slyšme, co Seneca praví. Zey. „U Filípků se stal zázrak,“ řekla řeznice. „Jen nechajó Filípka —“ řekla zas Vondrová. „Ten ví, co dělá.“ A. Mrš. D nepřekážeti, neodporovati, trpně se chovati, strpěti, dopustiti, dovoliti, připustiti. Od bratra si nenechám déle hlupáků přezdívati. Něm. Nebyl bych myslil, že necháte tak na sobě dříví štípati! Šmil. Necháme jemu [Matyášovi] na vůli, psáti neb nepsati se i napotom králem Českým. Pal. Nejlépe by bylo pustit se do světa a nechat děti dětmi nestarat se o ně. Šmil. Kolem sebe pořádně neviděl, nepřemýšlel o tom [o národnostní otázce] a nechal všecko běžet nestaral se. Rais. Říká se o zdejších sedlácích, že by si pro groš nechali třeba koleno vrtat. Baar. Sousedky dobývaly na čeládce, co se to tam [u rychtářů] asi děje. Služky se nenechaly dlouho prosit, vypravovaly, co slyšely. Svět. „Nechte mě, nenuťte mě,“ bránila se kamarádkám, nutícím ji k tanci. V. Mrš. Ale pustím tě — nechám tebe jíti. Erb. Dnes ti [do továrny] přinesu prvně oběd. Budu tam hned po dvanácté. Ať mne nenecháš nikdy čekati. Svob. Bůh tak to nenechá! Vrch. Když otec o milém předmětu začal, nechal jej Viktorin při tom. Podl. Nechal ženštiny při jejich [rozhodnutí]. Podl. Nechala ji při tom, že je neděle. Mrš. Krade jen bohatým, chudiny nechá na pokoji. Šmil. [Sedlák kramáře] nechá [ve svém dvoře] přes noc. Jir. Nejlépe nechati událostem volný průchod. Maria. Nechte, ať vám nesu plaid a chráním vaši pleť slunečníkem. Čap. Tak na lecco jsi se mne již ptal a já odpovídal. Nech, ať se také táži. Olb. Prosím [rodiče]‚ aby mne nechali na komedii, že budou hrát Fausta dovolili jíti. Staš. Celý den jsem dělal jako divý, jen aby nebožtík strýc nebroukal a mne večer do vsi nechal. Jir. Dávno-li pak jste řekl, že to [podezření] nesmím na sobě nechati? Vlč. Vyřiď to těm, což k tomu projevují chuť, aby si ji nechali v čas zajít. Svět. Nech být, dobře by se tu žilo člověku. K. Čap. Jen to nechte, takový západ slunce ve své brokátové slávě. K. Čap. Vy jste psycholog, to se vám musí nechat. K. Čap. To se musí nechat, ta dívka je velmi hezká. Mor. Ob. Který druhý stát nechal by si líbiti bezmeznou provokaci neklidného, záludného souseda strpěl by. Med. „Tuto si nechám líbit,“ zasmála se Manka ha hned se pustíla s chutí do jídla to je mi vhod. Baar. Každé pořádné a rozumné vlastnictví zavazuje; musí se, jak se říká, nechat vidět ne jenom slovy, nýbrž i okázalými skutky učinit něco okázalého. K. Čap. Ob. Taky je divnej, nechte si sloužit, — říkal stařec, — taky jednou něco provede věřte tomu. Kop. D (čeho, koho, zř. co) upustiti od něčeho n. od někoho, ustati od něčeho, přestati s něčím. Nechtěla bys i mně poroučet, co dělat a co nechat mám? Štěp. [K synovi:] Hleď si řemesla a nech těch marností. Prav. Sliboval [milenec dívce]‚ že nechá vojny, že půjde do kanceláře. Rais. Volně sedí tu [kovář]‚ jak nechal díla. Čech. Nad jeho vtipy tak se muzikanti museli smát, že nechali hry a jen klarinet pískal sám a sám. A. Mrš. Nechá pití. Jir. Nech takových žertů! Mácha. Nechme planých řečí a chopme se díla! Havl. Podejme si ruce a nechme hněvu! Šmil. Nech naděje, čí noha sem [branou do pekla] se šine! Vrch. Ho, nech modlení. Erb. Nechal obřadův a zvyklostí lidmi ustavených, nechal jich po příkladu první církve. Jir. Dorotka horlila, že kněží za bohaté praebendy nechají třeba kalicha. Jir. D (komu co, koho, zř. čeho, koho n. co kde) zůstaviti, ostaviti, zanechati. Mé matce a mně nenechal otec nic po sobě. Kram. Tatík mu [Žižkovi] nechal jedině jméno s polozbořeným dvorcem. Třeb. Na mém čele juž stopy svoje nechal čas. Vrch. Odehnáni jsou [Hradečtí] tak, že nechali mnoho zabitých na místě. Pal. Na hradě jen asi 10 osob necháno na živě. Pal. Nechavše Zhořelce stranou, obrátili se [husité] k městu Lubnu minuvše. Pal. Co ti to vstoupilo za černou myšlénku na srdce, nech vše stranou a zpamatuj se nedbej. Svět. Ustál. sp. Nechal si otevřená dvířka, jak se říká, aby jimi proklouzl, kdyby čamara nebyl kabát pojistil se proti možné chybě, zajistil si ústup. Prav. Nechal mně [syn] tuhle hocha na kerku, odešel do božího světa přenechal na starost. Staš. Drbali bližní, až se prášilo. Nenechali na někom dobré nitky. Maria. Nalezl jsem šifru recensenta, který kdysi na živém ještě skladateli nenechal vlasu poctivého zle ho zkritisoval, zhaněl. Herrm. Na živé duši nenechaly poctivého vlasu milé dámy, jež vedly nyní kombinované útoky na paní poštmistrovou. Štech. Nechal jsem dnes poslední tři sta v hospodě… prohrál. Staš. Směle můžeme čítat, že do roka tam [v hospodě] nechám na půl druhýho sta zlatejch! V. Mrš. A nenech mi tam někde [v městě] košík nebo šat nezapomeň. Tyl. Nu, když nechceš [růžičku]‚ nech tak! Erb. Ujednal jsem to [schůzku] s nimi a nemohu je nechat na holičkách nedodržeti slib, opustiti v nesnázi. Šim. [Keťas ženě:] Jen si vzpomeň, jakým honoracím dodáváme zboží! A ty nás snad v kaši nenechají, kdyby se něco strhlo neodeprou ochrany. V. K. Jeř. Vulg. Kdo má někoho, na koho se může spolehnout, že ho neopustí, že ho nenechá „v štychu“, ten se přece jen nějak protluče přes první začátky neopustí v nesnázích. Her. Holku jen olíbá [nápadník] a pak ji zas nechá stát, kde ji našel. Herrm. Chudou holku zkazit, to ty páni dovedou, pocuchat a nechat bejt opustiti. Čap. Ch. Nechal ji nyní, jakmile se dozvěděl, že její věno nebude takové, jak doufal přerušil s ní poměr. Staš. Maryna toho pozamentýra nechala a mluví s nějakým kartáčníkem. Štech. Předně musíte nabýti zas zdraví. Ostatní nechat být, všecko nechat plavat, jak se říká nestarati se. Her. Čert vás [peroucí se kluky] vezmi! Necháte se! Leg. Uctivě děkuju. To se necháme raději doma. Ne, přítelíčku, na vrchy mne nedostanete zůstaneme. Čech. Člověk by na ní oči nechal, když ji potká! nemůže se na ni dost vynadívat. Šmil. Buďme rádi, že nám ji [matku] pánbůh aspoň tak dlouho nechal. Šmil. Musím nechat ruce v klíně a podrobovati se matce chovati se trpně. Kun. [Král:] „Kde nechal tesař díru v stavení, nikdo ti nepověděl?“ [Hruška:] „Vyhazovat mě nemusíš, půjdu sám.“ Baar. Král je [lidi] pozdravoval, a oni nechali na hlavách nesmekli. Havl. „Václave, netop ty kočky,“ volal jeden ze zahalečů s udicí, „já bych si je vzal domů pro děti!“ „Ale nech jenom na hlavě, Vincku, to je na pekáč ještě tuze mladý“ nepovídej, nechtěj klamat, nelži. Čap. Ch. D (co) přenechati, přepustiti, propůjčiti, prodati. Nezapomněls zeptat se hospodského, nechá-li nám svůj ječmen? Svět. Každému to [hospodářství] nenecháme, nežli bysme špatně prodali. Rais. Otec může si jít k jinému sedláku, aby mu nechal záhony půjčil (k pěstování bramborů). Svět. Já ti ji [Mařku] nechám zřeknu se jí pro tebe. Preis. [Sbírka zábavné četby] Libuše měla by se obrátit v směr zábavně-poučný a románův zcela nechati oněm faktorům, kteréž to posaváde mají v rukou. Durd. A to jí pomůžeme hledat [strýce]! Počkejte, vlastenče. Nechte to zatím mně. Já to vypátrám. Jir. D (s infin., podle němč.) označuje přání, vůli, rozkaz; lépe: dávati, dáti. Že je [doma] nechám pozdravovat a líbat a zvláště matku. Šmil. Ach Josefinka asi už spí — pa, koťátko nechala si něco pěkného zdát! Ner. Maminka nechá se pěkně poroučeti a přijde hned. Kosm. Rychtář nechal zapřáhnout a jel do Kroměříže na kancelář. Dohn. [Ve Stromovce] vystoupila a nechala se převézt do Troje. K. Čap. D nechati si (koho, co) podržeti u sebe. Když uživíme pět [dětí], uživíme i šesté. Necháme si ho [hocha]. Něm. Byli obžalováni, že za války za nehty si nechali několik set zlatých. Hol. Nechte si svůj rozum a starejte se o sebe. Šim. Pane lajtnant, nechají si to, to není žádná legranda přestanou s tím. Šrám. Ještě mi něco řekla, ale to si nechám pro sebe! nikomu o tom nepovím. Čap. Ch. Selka má už pro ni ženicha za lubem. Ale nikdo o tom neví, nech si to za ňadry, ani Hana to nemá vědět nepovídej nikomu nic. Něm. Nechala jsem si tuto zprávu za lubem na poslední okamžik, abych vás příjemně překvapila podržela pro sebe na vhodnou dobu. Zey.
 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 2068 

Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled

 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 2068