• nejen sp. vyjadřující, že se tvrzení neomezuje na věc jí uváděnou, obyč. ve spojeních nejen — nýbrž (i, také), nejen — ale (i, také) a pod. Nejen domácí kaple moje, nýbrž i kaple sv. Kříže a sv. Kateřiny je ti k službám. Vrch. Přemítáním tím se nejen upokojila, nýbrž kráčela i s lepší chutí kupředu. Svět. Probošt přijel nejen ve jméno svého kláštera, nýbrž také ve jméno Oldřicha z Rožmberka. Jir. Otřásalo to [vlaky] nejen zemí, ale i duší, dávno jako zmámenou. Šlej. Nejen svou muzikou [dudák] do tance zval, ale i svými pohyby pobízel. Jir. Justynka nejen pomáhala v práci, ale také trpělivě poslouchala vzdechy panny Aninky. Jir. Princezny vynikaly nejen sličností, než i dobrotou a vlídností. Jir. To vše začínalo je nejen nuditi, ale velice unavovati. Zey. Žižka nejen setrvával v odporu, ale dokončil přetvoření selských zástupů ve vojsko spořádané. Goll. Nejen dávné katy zřím, i katy příští. Vrch. Nejen plný zrak, také plné tělo měl jsem pomalu červíků těch. Ner. Nejen oči její, ona sama se zdála živým plamenem býti. Svět. Nejen panímáma, štítilo se i více lidí od Kudrnovic čeho přijmout. Něm. Věří lid, a nejen obecný, že cikánka více než jiní lidé zná. Něm. Stem vilných zraků, nejen zrakem jedním má být hltáno tvé liliové tělo. Vrch. Ba nebe vrtkavé, a nejen osud lidský. Hál. Krajinské týdenníky oznamovaly zcela klidně obsah Athenaea, a nejen to, několik jich otisklo dodatek, že po článku prof. Gebauera zbývá málo naděje na zachování našich starých památek. Herb. V. t. nejenom.
 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 182 

Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled

 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 182