• nemoc, -i f. (pl. dat. nemocem a nemocím, lok. nemocech a nemocích, instr. nemocemi a nemocmi) porucha v zdravotním stavu těla, porucha zdraví. Co pak se stalo babě, snad na ni Pánbůh nedopustil nemoc? Něm. K staré nemoci přidal se neduh plicní. Jir. Člen rodiny hynul těžkou nemocí. Čech. Nemoc — hořký host a někdy ke hrobu most. Baar. Nemoc na koni přijíždí, ale pěšky odchází. Přísl. Sádlo běžel k ohni a pomáhal za tři, takže si z toho nemoc odnesl. Šmil. Padla jsem v nebezpečnou nemoc. Šmil. [Máti] rozuměla nemocem jako doktor. Rais. Co se nasoužím, jiná by z toho měla nemoc. Šim. V táboře vojska rakouského zuřily hlad a nakažlivé nemoci. Jir. Leopold strádá duševní nemocí. Šmil. Proč říkáte kněžská nemoc? jako by nikde jinde nebylo podagry leda na farách. Šmil. Domnívali se, že má tajnou nemoc pohlavní. Vach. Nejodvážnější z nich byla vyléčena z francouzské nemoci z příjice. Lang. Zemřely na anglickou nemoc tři malé sestry křivici. Olb. Lid. Viděl [lékař]‚ že se co obávati, by horká nemoc [u nemocné] nenásledovala tyfus. Něm. [Syn] začal chřadnout, chřadnout a za rok byl pryč. Suchá nemoc souchotiny. Rais. Nebudete-li se pamatovat a šetřit, dostanete žlutou nemoc žloutenku. A. Mrš. Ležel na pohovce beze známky života. Stařenka třela mu čelo a stařec bručel cosi o padoucí nemoci epilepsii. Šim. Po rodné krajině napadá obyvatele horských krajin tesknota až chorobná, „domácí nemoc“ nostalgie. Jir. Arch. I jeho chytila se nemoc červená úplavice. Pal. Když uhodila na Čechy morová rána, říkali tomu „náhlá nemoc“. Třeb. Naši tam silně mřeli. Morní nemoc nebo co, jak jsem pravil. Jir. Prý se zase ukazuje morová nemoc. Něm. Tato bázeň nezůstala jeho dětskou nemocí, vlekl ji i do zralosti. Maj. Přen. o počátečních nesnázích. Hnutí bez výrobní tradice, s dětskými nemocemi. Přít. Lék. nemoci prudké, vleklé, endemické, epidemické a j. Mořská nemoc nausea. Limusinová nemoc ponenáhlá otrava výfukovým plynem u zavřených automobilů. Mysl. zaječí nemoc tularemie. Včel. těšínská nemoc otrava včel kysličníkem arsenitým v blízkém okolí Těšína. D špatná vlastnost, zlozvyk, slabost, chyba, vada něčeho. Ani stopy [u Friče] po skepsi, přesycení a jakémsi otrávení — ani stopy po těch nemocech, kterými jsme stonali my „mladí“. Naše d. Básnická nemoc Nerudova, defekt jeho ducha byl v nedostatku tvůrčí fantasie. Kar. Jsou dědiny, které si svou nemoc [pijáctví] odbyly nebo do ní padnou. A. Mrš. Počítám, že Potockých rodinná nemoc [záletnictví] konečně se vyzuřila. Svět. Posedne-li mladíka studentská nemoc, to těžko jíti na lekci. Win. Pek. nemoc chleba vada vznikující ponejvíce činností mikroorganismů, na př. nitkovitost chleba. Vin. nemoci vína choroby, vady působící znehodnocení vína, na př. křís, žluknutí, vláčkovitost a j. D vášnivá zaujatost pro něco. Cestování je nemoc. Nemoc zrovna jako láska. Vrch. [Hochy] touha zžírá, shon po laurech již nemocí je trochu. Čech. [Pytláka] chytila toulavá nemoc. Jir. D Lid. pekařská nemoc pařené housky. Kdyby nebylo mne, jedla by dnes Klárka u svatého Petra pekařskou nemoc. Herrm.
 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 615 

Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled

 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 615