• nemocný adj. stižený nemocí, churavý, neduživý. Když byl někdo nemocen, to už babička měla některé koření přihotově. Něm. Od samého naříkání byla již celá nemocná. Prav. Ležel nemocen na vodnatelnost. Bibl. záb. [Žena] je bídná, na smrt nemocná. Prav. Na posteli ležela nemocná jeho matka. V. Mrš. Mluvil o nemocném muži na Bosporu o Turecku. Poláč. Není Turek už ani „nemocným mužem‚ je už hotovou mrtvolou, ale ještě neumytou. Ner. D prozrazující, projevující nemoc. Tváře její polily se náhle ruměncem a v okamžiku ustoupil tento ruměnec nemocné bledosti. Ner. „Huž ste tu?“ ozvala se slabým, nemocným hlasem. A. Mrš. Tvář plná nemocného, hlubokým vnitřním citem ozářeného výrazu. Svob. V návalech nemocného romantismu vzdycháme do minulosti. Herrm. Přen. Široká, světelná záře se slila nad krajem nemocné, sinavé země. Sova. D Zř. určený nemocnému, sloužící nemocnému. S nemocného lůžka takto promluvil [rychtář] k dceři. Ehrenb. Vidíme pána na nemocné posteli nemocného. Klác. Ulehl na nemocné lože onemocněl. Vlč. Matička stanuli z nemocného lože a ujišťovali děti, že už su zdravi. Nor. D nemocný, -ého m. nemocný člověk (mužského pohlaví), nemocná, f. nemocná žena. Dva žáci v komžích nesoucí planoucí svíce, za nimi kněz nesa svátosti nemocnému. Jir. Nemocný zahleděl se do mdlého světla měsíce. Šmil. Lékař vrtěl nad nemocnou povážlivě hlavou. Svět.
 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 376 

Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled

 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 376