• nesmysl, -u m. co nemá smyslu, co je proti rozumu, nerozumný, pošetilý, hloupý skutek, nerozumná, pošetilá, hloupá řeč. Je nesmysl v noci chodit do lesa. Herb. Jaké nesmysly to mládí vyvádí! Zey. Mluvila jako náměsíčná a takový nesmysl, že Lípa uražen vstal. I. Klicp. Jinoch odroste lesklým bludům a sladkým nesmyslům. Šmil. Že by znamenaly dlouhé vlasy krátký rozum, je nesmysl. Stroup. A co povídáš o tatínkovi, je nesmysl. Herrm. Za vrchol libovůle, na jakou si u nás mnozí troufají proti našemu jazyku, pokládati musíme nesmysly jako „bratru Janu Žižku“. Zub.
 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 161 

Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled

 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 161