• neustálý adj. stále trvající, trvalý, ustavičný. Za dne se zdržovali v nějakém doupěti jako dravá zvěř, jsouce v neustálém nebezpečenství. Jir. Živý jazyk jest v neustálém a nepřetržitém vývoji. Ertl. Uši páně Žehurovy byly v neustálém pohybu. Šim. Celý les zní písní neustálou. Vach. Tehdy za času neustálého míru oženil jsem se co tesař u našeho pluku. Pfleg. D Arch. (v čem) stále činný, vytrvalý, neúnavný. Stal se tím neustálejším, činodějnějším. Klicp. Byl důmyslný a neustálý u vymejšlení nových prostředků, aby se zalíbil. Ziegl.
 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 189 

Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled

 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 189