• neutron, -u m. fys. elektricky neutrální částice hmoty.