• nevěřící adj. nepřikládající něčemu víru, nedůvěřivý. Pozoruje-li nevěřící úsměvy, Carmenio bručívá: „Myslíte, že to byl přelud?“ Zey. [Muž k ženě nechtějící věřit, že vyhráli v loterii:] Tak to vidíš, nevěřící; teď pojď se mnou domů, nastanou ti jiné časy. Rais. Jsi jako nevěřící Tomáš. Nebožka babička [to] povídala; a babička to dobře věděla. Staš. Ptal-li se ten nevěřící Tomáš, cože tedy je na konci světa, tu starý vladyka odpovídal: „Je — konec všeho, i nevěry.“ Jir. D nemající pravé víry, jinověrecký, pohanský. Ejhle nevěřící to kníže [maurské]‚ jejž Dona Blanka obrátí na naši víru. Hansgirg. D neznabožský, atheistický. Francouzská akademie byla většinou svých členů svobodomyslná a nevěřící. Zl. Praha.
  • nevěřící, -ho m. příslušník nepravé víry, jinověrec, pohan. Vznesla se sláva Ruská po vší zemi, a na pohanské Tatary, zlé nevěřící, přikvapila záhuba. Erb. Roku 1096 počala se tažení křižácká k vysvobození hrobu Kristova z moci nevěřících. Pal. K těm posvátnostem [v Cařihradě] arci se nevěřící nedostane, jeť i málo věřících, kteří by dosáhli přístupu kdo nejsou mohamedáni. Ner. I nevěřící do ní [synagogy] přicházeli kdo nebyli židé. Jir. D nevěrec, bezvěrec, atheista. Francouzský národ jest národ tvrdošíjných nevěřících. Sab. Voltaire má ten osud, že vůbec za nevěřícího i zapřiboha rozkřičen jsa od málo kohos čítán bývá. Jg.
 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 145 

Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled

 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 145