• nevinný adj. (čím, zř. na čem, čeho) jsoucí bez viny, bez provinění, neprovinilý. Přestál-li [obviněný] muky ty, aniž se přiznal, uznán byl za nevinného. Jan. Já — vinný — jsem pochyboval o tobě [ženě] nevinné. Mácha. Musí trpět nevinný s vinným. Něm. Již tedy zbraně se chopte, nebo krev nevinná volá o pomstu nevinných. Jir. Ač nevinna jsem krví chotě svého, déle sobě žíti nežádám. Ehrenb. V tom, z čeho mne viní, v tom jsem nevinný. Choch. Rozvažte, mé vojsko a s ním celý národ můj že nevinen na hříchu, který spáchal král. Hál. On bude nevinen následků mé neprozřetelné volby. Podl. D mravně čistý, bezúhonný, neporušený, zvl. také neporušené čistoty pohlavní, cudný. Byla prostá, nevinná, velmi dobrosrdečná a pracovitá. Něm. Nevinné to děvče, jako v klášteře vychované, na samých knihách vyrostlé! Sab. Tak tichá se objevuje země v jasném oku, v nevinné duši dítěte. Mácha. Maje z toho nevinnou radost, učil [kaplan] Terezu latině. Baar. Hlavinky [dítek] co zvonky sněžné k sobě sklání láska nevinná. Čech. Konečně vyzkoumala [čarodějnice]‚ že musí dobrovolně dostati nevinného, dvacetiletého mládence. Něm. D čistotu, nevinnost naznačující, představující. Nevinnou teď hledáš sněženku. Čech. Kvete kvítko u potoka, nevinná to lilie! J. z Hv. Na korunkách lilií třpytěly se kapky rosní jako nevinné perlinky. Sab. D prostotu, bezelstnost předstírající, zdánlivě prostý. [Hospodář] ujišťoval s nejnevinější tváří, že prý nemá ani jedinkého pokojíku na zadání. Ritt. „Čímpak je váš tatínek?“ „U policie.“ lhala s nevinnou tváří mladá paní. K. Čap. D nezávadný, nezávažný, nevýznamný, nedůležitý, nepatrný. O nevinný, ale dobrý vtip nebývá mezi nimi [sedláky] nikdy nouze. Baar. Proč se durdíte, švaříčku, pro nevinné slovo? Rais. Proč bych se měl vzdát své nevinné dýmčičky, když jí nepášu obžerství ni opilství? Ner. Věc, ač sama sebou nevinná po jeho mínění, mohla se státi okolnostmi povážlivou. Šmil. Zraky všech visí na nějaké té nevinné jizvě na botě. Herrm. Teď náhle shledával ve všem, třeba to byla ta nejnepatrnější, nejnevinnější věc, jakýsi háček. Svět. Sekýroval jej [podřízeného] při každém nevinném poklesku. Herb.
 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 497 

Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled

 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 497