• neznámý adj. (komu) takový, o němž se nic neví n. jen málo. Povýšen jest na důstojenství nejvyššího vůdce mezi Tábory muž dosavad téměř neznámý, aspoň ještě žádným vítězstvím neproslulý. Pal. Jdu cestou bílou, poutník z tichých cest, neznámý těm, jež potkám. Svob. Často zmiňoval se [slepec] o osobách dávných, legendárních, známých všem jeho posluchačům, neznámých však onomu člověku, který nyní tak zaujat naslouchal. Zey. Nyní se bojí [choromyslný] zase každé poněkud neznámé tváře. Ner. Svatý Patrik odešel v neznámou samotu. Zey. Cítil, že počíná život nový — neznámý. Rais. Dědičná poroba bývala Slovanům po celá století neznáma. Pal. Leib Blumenduft, jemuž hysterie mužů nebyla věcí neznámou, úžasem až ustoupil o dva kroky. Čap. Ch. Vladivoj, neznámý Kosmovi, vyskytuje se již před Dalimilem v seznamu panovníků českých od Přemysla do Václava II. Goll. Narazil [v knize] na leckteré neznámé slovo. Jir. Páni Menhart ze Hradce, Václav z Kravař a Přibík z Klenova zůstali doma z příčin nám neznámých. Pal. Neznámo jest nařízení, které učinil [Sigmund] podlé rady několika knížat co do vedení války proti husitům. Pal. Voj. neznámý vojín exhumované ostatky neznámého bojovníka, který padl jako příslušník vlastního státu za světové války, uložené na význačném místě a uctívané jako symbol všech vojáků padlých ve světové válce. D Subst. neznámý, -ého m. neznámý, cizí člověk, neznámá, f. neznámá žena. Sloužící neznámému dvéře otevřel. Něm. A vstříc jí jdou dva neznámí. Kalina. Vidí, jak onen neznámý schovává pod kabát dvě kila salámu. Vach. Posud mohl sledovat každý pohyb neznámé. Svět. Princ seděl u stolu jako na trní, kdykoliv se dvéře otevřely, myslil, že to očekávaná neznámá. Něm. Mat. neznámá, f. veličina, která se má z rovnice určiti. D Neznámý bás. Bůh. [Duše] rozžehuje se v slabý svit jako voskovice na oltáři Neznámého. Kar. Jen obdiv, radost, vděčnost moje němá buď Neznámému jitřní obětí. Čech. D (s kým) neznající se s někým; (s čím) arch. neznalý něčeho, neobeznámený s něčím. Stezka je úzká, noc temná, i my neznámí druh s druhem. ČČM. [Jinoch] vrh’ se v náruč [lásky] nejvyšší radostí ověnčenou, neznámý s její křehkostí a usměšnou též změnou. Pfleg. Jsa neznám s pravidlem, ohromné tvory [vraníky] krátkým říditi řemenem, volil místo zadní. Paleč. D (kde) neobeznámený. Jsem pocestný, v krajině zdejší neznámý. Něm. Někdy přistupuje k němu [policejnímu strážníku na ulici] buclatá, v Praze neznámá venkovanka, on jí ukáže cestu a pohladí buclaté tváře. Ner.
 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 414 

Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled

 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 414