• nikoli, nikoliv (arch. nikolivěk) adv. bez slovesa popírá někdy obsah věty. „Zajisté synka najdeme.“ „Ó nikoli, pane —“ zavrtěla smutně hlavou. Jir. „Básník jest prý věčně mlád,“ promluvila vážně. „Ti šťastní snad ano, my nešťastní nikoliv.“ Mach. Jest to plné vítězství? Zdá se mi, že nikoli. Zey. Patrno, že cyrillské jméno ovšem věci přiměřeno, hlaholské nikolivěk. Šaf. D někdy popírá jednotlivé slovo n. slovní výraz, obsahu větného se netýkajíc. Úmysl jeho [Jungmannův] počal se ještě jednou viklati, nikoli proto, že by se byl lekal břemene, nýbrž že vyskytla se naděje, že jiná ruka vykoná to krušné dílo. Zel. František Bula myslil na duši a nikoli na zvěř. Herb. „Snad by mně aspoň něco napověděl,“ dokládal [Dřevnický] nikoli bez pohnutí. Šmil. Tak minula léta v tichém úkrytu, ač nikoliv bez nebezpečenství a mnohé klopoty. Jir. D Arch. (s dalším záporem při slovese) nijak, nikterak, vůbec ne. Křivda nikoli nám se neděje. Pal. Otakar II. nebyl nikoli nepříznivcem národnosti své české. Pal. Karel se těšil, že bude navštěvovati bratra jejího, v čemž mu Bětuška nikoli nebránila. Prav. Což já nikolivěk pro to nepřipomínám, abych snad tyto listy assekuroval. Vlč.
 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 211 

Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled

 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 211