• nit, -i i (pl. nom., akus. nitě, dat. nitím, lok. nitích, instr. nitěmi, zř. niti, nitem, nitech, nitmi) f. upředené vlákno k šití a tkaní. Pilné její ruce sáhly po jehle a niti. Baar. Hned z rána přišla si babka pro cívku nití. Vach. Niť je navlečena. Kam. Spouštívám někdy psaníčko po niti dolů. Dibl. [Ubrusy] zavěšujeme na šňůry pokud možno po niti ve směru tkaní. Právo l. Ustál. sp. Tu nás chytila hrozná bouřka a liják. Niti na nás suché nezůstalo. Jir. Uchvátil [rytíř] do náručí chvějící se milenku a na nit promoklou odnesl do domu. Sez. Za pět minut vešel do průjezdu, všecek promoklý až do nití. Klost. Když si pana správce nevezmeš, ani nit ode mne nedostaneš! Něm. Znám poměry u Marešů do poslední niti. Sez. Věda národního hospodářství, mající býti Ariadninou nití v překvapujícím labyrintu novověkých poměrů. Obzor. Byl to pravý labyrint, do něhož Věk ztratil nit! neznal cesty. Jir. Nynější upokojení země na niti visí je v nebezpečí. Třeb. Celým světem táhla se tehdáž otázka manželství jako červená nit. Podl. Přen. Nit mé shovívavosti jest už přetržena. Šmil. Upadal by [člověk] z hanby do hanby, stříhaje dříve života svého nit, než se pokusil, aby křivdu na sobě spáchanou jak se sluší pomstil. Hol. D jiné tenké vlákno. Pavučin měkké nitě zalesknou se na úsvitě. Svob. Bylať [lilie] uměle ze stříbrných nití a perlí od klášternic pražských k poctě dnešního dne zhotovena. Svět. Krev proudí žilami a dere se sebevědomě i do nití cév. Mah. Tenkráte mu plné líce kvetlo, teď v černých vousech nejedna stříbrná niť mu prokvétá. Jir. Přen. Tolik smutné krásy bylo v tom nedoceněném minulém životě, jako v tenounké, stříbrné niti potoka. R. Svob. Hedvábné niti světla z běloskvoucího kužele měsíce. Břez. D Kuch. vařiti cukr na nit až se táhne nitkovitě. D souvislost, spojení, spojitost. Hovor umlkal, neboť se ztratila jeho niť. Hol. Babička rázem přetrhla nit nekonečného modlení přestala se modlit. Mrš. [Spisovatel] konal o poslední době úpadku polského, pokud nitě dějů polských na ruském dvoře se sbíhaly, velmi důkladná studia. Ner. Idea pokroku a osvobození člověčenstva vědou jest spojovací nití celku. Vrch. Srovnáváním jevů posloupných v různých oborech společenského dějstva hledá sociologie červenou niť příčinné filiace historické vnitřní souvislost. Mas. Bačkovský při svých hojných citátech ze „Slávy Dcery“ hleděl více k obsahu, k niti pojící v celek jednotlivé myšlenkové obzory básně. Vrch. A Flaubert? Jak stárne, přeřezává víc a více niti spojující ho s lidstvím. Šal. Všecky niti celého ústrojí měly se nalezati v rukou nejvyššího náčelníka. J. Malý. V Paříži prý našli celé klubko nití, vedoucích na stopu velkému spiknutí. Ner. D nitě ob. kořalka. Nalil nově přibylým po kalíšku bílé kořalky, čili, jak si poroučeli, „nití“. Maj.
 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 600 

Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled

 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 600