• no (nó, nóo, nóó, nono, nonono a p.) citosl. značí souhlas, přitakání. „Jako bychom se tady všecko nedozvěděli, viděla, Betinko,“ šveholila Mílinka. „No!“ přikývla tázaná. Rais. Bíza: Bylo by se vám doma [bez choti] stýskalo. Dědeček: No! Jel jsem s ní, protože bych doma neměl v ničem pořádek. Kun. „Pf! to je horko!“ — já. „No!“ — ona. Paleč. „A dobře se vyspi.“ „No šak.“ A. Mrš. Dodala [svědkyně] s posunem drzé koketerie: „No jo!“ Čap. Ch. „Vy prý tam máte tuze špatné role,“ pokračoval výminkář. „No pravda,“ odvece Matuš. Preis. Kovář: Prej tu je loupežník. Šefl: No bať. K. Čap. Zeptal se malíř [své ženy] důrazně, zdali tu opravdu někdo byl. „No jestli,“ zněla odpověď, „dyk sem mu vokázala koště.“ Čap. Ch. „Bez nich [logaritmů] byla bych jistě propadla, viďte?“ „Nóo!“ protáhl mladý doktor. Čap. Ch. „Ona [paní] dělá všecko jak dívka?“ „Nó,“ přisvědčivě odpovídá Kača. Herb. Lid. při ozývání se na volání. Jak otevřela dvéře, ozvalo se s postele: „Maminko!“ „Nó —“ odpověděla. „Mám juž vstávat?“ Rais. D značí povzbuzení: nuže, tedy, tak. „Tatíku! já teky pudu.“ A táta řekli: „No ták di.“ Erb. „Víte, proč vás [děvčata] zanedbává?“ „No?“ „Proč pak?“ „Z té samé příčiny, proč přestal ke mně chodit.“ Don. No co, ukradl sem ti něco? Herb. No mluv, Vavřinče! Jir. No sedni hochu, sedni. Pfleg. No, podívejte se [děti], co tu [v kapsáři] všecko mám! Něm. Nevěda, co přijde, prohodil jsem tázavé: „No?“ a muž začal. Ner. D značí konejšení, chlácholení. Nono, nekřičte, tetka, nedělejte darmo těžké srdce. Rais. Nononono! Ne-ví-dá-no! Vrba. „Nono, stará — no,“ volal na kobylku, „pomalu, pomalu.“ Rais. „No, no,“ konejšil ji [maminku] tatínek. Bouš. No, no, no, jenom ne tak zprudka; ty to bereš na tuze choulostivé vážky! Rub. No, no, no, vždyť není tak zle. Svob. No šak nehněvajte sa —e —e — koktal Slovák — za to nic… Herb. No neplač — neplač, když ti povídám! Ner. D značí rozpaky, váhavé uvažování; eh, nu což. Má to [zranění] ošklivý? — Hála vyhýbavě: Nóóó… Šrám. Růžena: „Opatrný člověk nemůže přemýšlet o jiném. Je příliš sobcem.“ Jelínek: „Nóó…“ Svob. No — co, hezký! Hezký je [byt]. Merh. No, víte, takovému nebohému člověku bych to [místo] ze srdce přál [Liška]. Svob. Tatínku, já jsem vám dnes viděl osla, ten byl tak veliký, no! tak veliký jako náš strejček! Hajn. No, to snad není hřích. Bes. No, už je [zajíc] ten tam. Herb. Přinesli sklenici, no žejdlíkovou, já ji vypil. Jir. Druhým ženichem Baruščiným nebyl nikdo jiný než přítel náš — Bedřich Hroznata. No — stalo se, stalo, co na tom. Čap. Ch. Pan Lang nám [cís. Rudolfovi] musí položiti Kurcínův poklad k nohoum — aneb — no — jestli tak neučiní, použijeme jiných prostředků. J. J. Kol. D označuje odpor n. i hrozbu. Co jsem mu řek’, není nic zlýho a je to pravda! — Nó-o-o — přijde na to, pane Havlíček. V. Mrš. „Tatínku, já trefím do Hradce!“ „No, to snad ne,“ namítl tatínek. Paleč. Chlapci začali kobylu pošlehávat proutky. — „No, přestaňte!“ okřiknul je Konšta. A. Mrš. To-li si mám dávat předhazovat od městského pecivála? No, počkej ty, uhlídáme se zase! Choch. No počkej, babo, tohle [nadávání] odsedíš v arrestě. Staš. Nono! nečumte tak na mne! Choch. „Nonono, pomalu s tou flintou!“ Čap. Ch. D označuje údiv, překvapení. Zmínil se zvláště o Šejnohových, čermáka že tam mají — no! Rais. Skladatel měl haldu hudebního materiálu po ruce, k němuž jsem já napsal ihned slova, a jaká, no! Lum. No no! co pak se mému milost pánu stalo, že tak do země brejlí? Štěp. D označuje volně připojení výpovědi. Povídám: „Dáte máz vína?“ Že co by ne? No tak sem jim ho [mlýnský kámen] naložil na vůz a jeli. Herb. Slyšeli ste už o tem, co udělal ten císařovnin chasník? letělo po dědině z prostředka k oběma koncům. — A co? ptal se každý. — No, že pomohl sedlákovi tam kdesi u Brna orat, když viděl, že už nemože. Herb. Před pětatřicítima rokama to [chalupa] bel presúz. No a Turčený táta si z teho hudělal bévání. A. Mrš.
 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 393 

Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled

 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 393