• noc, -i f. doba mezi západem a východem slunce. Budu bdíti celou noc. Klicp. Já měl dnes hroznou noc. Sen za snem. Šmil. Dnem, nocí u lože dlí matka jeho. Vrch. Na všechno se pamatuji, na každý strom i na tu studánku, která ve dne v noci hrčí na dvoře. V. Mrš. Tatínek dře od rána do noci. Rais. Nový název [realismus] ujal se takořka přes noc velmi brzo, rychle. Herb. Nedáť se český gazel tak přes noc vytvořiti. Vrch. Plod svatební té noci zrodil se první společné noci manželů po svatbě. Zey. Budete tu na noc přespíte tu. Jir. Opozdiv se, musel jsem u Sloupků zase zůstati přes noc. Prav. Mé děti denně jedno za druhým jdou večer, aby dobrou noc mi daly. Vrch. Tyto části ruského obecenstva [páni a národ] dělí se od sebe tak jako den a noc. Havl. Měla oči černé jako noc. Svět. Ta žena se na ni škaredila jako noc. Klost. Jinak jsi hloupý jako noc. Klost. Lucie noci upije. Pořek. V noci každá kráva jest černá. Pořek. Také diplomacie se do toho vložila, a kam ta se už vloží, — no, dobrou noc! je zle. Ner. Vtip, je-li nehledaný, mile nás dojme: je-li přes pařezy válen, dej mu pán bůh dobrou noc! nikdo o něj nestojí. Kos. Dávají u nás, jak říkáme, lišky dobrou noc, vypravíme-li posla do města, teprv druhý den se nám vrátí. Svět. Zajíci tam [v pohorském městečku] dávají dobrou noc a lišky dobré jitro. Šmil. Dovedeš pouze peníze probíjet, z noci den udělat a ze dne noc prohýřiti noci, prospati dni. Svět. Tomu se říká napáliti život o noc. Do rána se sotva rozejdeme. Hlad. [Kníže] užíval někdy, aby nevešlo zcela v zapomenutí, feudálného „práva prvé noci“ práva souložiti první s manželkou poddaného. Hol. V neděli o Veliké noci sešel se Kříž s mladým ještě mistrem Janem o velikonocích. Jir. Věčné poutnice nebyly a nebudou snad nikdy, ani o svátcích, ani o Štědré noci, pospolu v rodné vsi v noci po Štědrém večeru. A. Mrš. V svaté noci se dostavil mrazík v štědrovečerní noc. Rais. Do jeho [básníkova] osamocení neustále zaznívá výsměšný hlas lidské slabosti a knížat noci zlých duchů. Dur. Přadleny a dračky slaví dnes dlouhou noc slavnost přadlen a draček po skončení jejich práce. Svět. Lidičky drahý, to ta zlatá noc mezi vámi [Rudolfem a Dolfou] bude pěkně vypadat svatební noc. Čap. Ch. Přen. Vlasů noc se modrala nad čelem sněhovým. Zey. Z dumné noci starých lesů vlak náhle v pole vyjel. Vrch. Na vždy obestřela noc bohatýrův zrak v oku jednom oslepl. Krás. Noc se v mysl jeho vkrádá temnota duševní, šílenství. O. Červ. Jaký to pablesk v noci její zoufalosti! Svět. Nebudeť nad vlastí noc bez konce. Vzejde zas jasný den doba úpadku. Jir. Měsícem Hus v snivém vznětu zjasnil temnou lidstva noc duševní tmu, neuvědomělost. Heyd. Břitký meč se vnořil v prsa jeho bezbranná, až duše jeho nořila se v noc pozbýval vědomí. Zey. Nynčko jí [ubité dívce] hrozí smrti noc. Erb. Všichni noc hrobu projdeme temnou. Vrch.
 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 1103 

Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled

 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 1103