• noha, -y f. (pl. gen. noh, o údech lidských n. o dvojici údů častěji: nohou, dat. nohám; lok. nohách, o údech lidských n. o dvojici údů častěji: nohou; instr. nohami, o údech lidských n. o dvojici údů: nohama) končetina živočichů sloužící k pohybu po zemi n. ve vodě, u člověku dolní končetina n. jen chodidlo. Mohutné břicho [mužovo] se rýsovalo nad párem noh. Vach. Kočky otíraly se jí [babičce] okolo nohou. Něm. Ze sálu zněly vlny valčíků a šoupání nesčíslných nohou o podlahu. Maj. Dupal nohama jako posedlý. Tyl. Spěchal ke mlýnu, nazvedaje se na tenkých nohách svých. Svob. Na nohou měl mladík těžké střevíce. Pfleg. K noze — zbraň! (vojenský povel). Praž. pos. [Hoch] chodící po čtyřech a napodobující rukama úhlové lomení koňských noh. Maj. [Nemocný kůň] sotva na nohou se drží. Baar. Čáp zamyšlen na jedné noze čeká. Vrch. [Pavouci mají] 8 noh na spodu hrudihlavy. Kranich. [Korýši] se 7 páry noh. Kranich. Široký kámen a v něm vtlačená lidská noha otisk chodidla. Kram. Ustál. sp. Šel zvolna, co noha nohu mine. Třeb. [Jiřík] šel na zdařbůh kudy tudy, kam ho nohy nesly. Erb. Utíkal, co mu nohy stačily. Šmil. Natahoval nohy, jak jen mohl pospíchal. Rais. Hoří! Já vyskočím rovnýma nohama z postele, letím k oknu. Rub. [Abych vám to pověděl,] jdu rovnýma nohama k vám rovnou, neprodleně. Šmil. [Pekař] přiběhl rovnou nohou od pece přímo. Stroup. Rychlou nohou vydám se na cestu. Tyl. Všechny [Židy Bůh] suchou nohou přes moře převedl. Kram. Nuž tedy, pravou nohou napřed! šťastně vykročme! Šmil. Ty’s zajisté dnes vstávala levou nohou napřed, že’s tak nevrlá. Svět. Od té doby nohou tam nevkročila vůbec ne. Rais. [Stařena] žila ze své pensičky, nedoslýchajíc již, bez paměti, jednou nohou v hrobě. Šim. Po ženině smrti byl již Potěšil jednou nohou na onom světě. Rais. Vzal nohy na ramena dal se na útěk. Herb. Teď rychle [odtud], nohy na ramena! Stroup. S padesáti rýnskými dal do noh utekl. Herb. Nám [pašerákům] je v noci jako ve dne, ha když trhne nehoda, odhodíme [zavazadla], ha noha pán dáme se na útěk. Něm. Břeskná polka všecky nohy rozehrála. Rais. Jsem do muziky celá blázen — nohy pode mnou hrajou. Rais. Obecenstvu líbí se [ty skladby]‚ že jdou „do noh“. Ner. Co není v hlavě, musí být v nohách. Přísl. Bylať [hospodyně] první a poslední na nohou první vstávala a poslední uléhala. Svět. [Časně ráno] ve statku dávno všecko bylo na nohách vzhůru. Baar. Celé město [o Božím těle] bývalo na nohou. Svět. Když přitrhli někam vojáci, bylo všecko nohama vzhůru. Třeb. Stál jako na trní, půda pálila ho pod nohama neměl stání. Baar. Jsme ztraceni… Půda boří se nám pod nohama. Zey. Ztratil úplně půdu pod nohama a nevěděl, co počíti. Kun. Nežli po sedmé slunce se skloní, bude Moskva u tvých nohou bude ti podrobena. Mik. Muž, který stojí na vlastních nohou je samostatný. K. Čap. [Ožení-li se bohatě,] bude státi na svých, na zlatých nohách. Kronb. Má soudržnost se staročeskou stranou stála na hliněných nohou nebyla pevná. Staš. Hrudka se nevzdal plánu, postaviti se na vlastní nohy zaříditi si samostatnou živnost. Vach. Páni rádi mu vyhověli, poněvadž se uměl před nimi na obě nohy postaviti ukázati se nebojácným. Šmil. Byli to mužové silní, kteří pevnou nohou vykračovali. Jir. Jak pak dlouho budete [dělnice] ještě takhle na nohách? A co potom? čilá, schopna práce. Svět. [Rekonvalescent] dosud táhne nohy chodí namáhavě. K. Čap. Chodil na posledních nohách, kašlávalť v noci úžasně. Čap. Ch. Lékař ujistil, že měsíční pobyt v Davosu tě zcela postaví na nohy pozdraví. Maria. Lázně mi pomohly na nohy. Paleč. [Dodávky vojenské] otci vydatně pomohly na nohy pomohly finančně. Klost. Režisér vychází z rozumného předpokladu, že se musí kusu pomoci na nohy dobře vypraviti. Čap. K jaru jim [Holajovým] vytrhl trn z nohy zbytek pachtu pomohl z tísně. Křel. Zvykli jsme žíti na velké noze mnoho utráceti. Přít. Žila na velké noze, zadlužila se. Nezv. Jakživ byl se sousedem na dobré noze zadobře. Rais. Živobytí [s nabízející se vdovou] by bylo dobré, ale jsem rád na svobodný noze. Rais. Dáša neměla potíží, chtěla-li žít na volné noze volně, nespoutaně. Nor. Miloval žert, smích a chůzi po lehčí noze veselý život. Šrám. Ani u vetchém stáří nemohl [vysloužilec] zapomenouti na „zlatou, koňskou nohu“ veselý vojenský život u jezdectva. Jir. Žert. No, jen se tak nestav na zadní nohy nevypínej se, nenaparuj se. Stroup. [Úplatný úředník] „bere rukama i nohama“. Přít. Nedá si asi Lukáš nohu za krk, že mu [žena] odešla! nezoufá si. Svět. Špatné role [divadelní]‚ ze kterých se nedá zhola nic udělat, i kdyby si dal člověk nohu za krk dělal nemožnosti. Čap. Nu ta radosť starého Višína [že provdá dceru]‚ hahaha, ten bude o jedné noze skákat! Ner. Ulovil si’s to pořádnou nohu notně ses opil. Šlej. [Heřman o králových žoldnéřích:] „Chrti jeho jen dobří jsou k hafání…“ [Otík:] „A nohy jim uděláme!“ proženeme je. Choch. [K podřízenému vojínovi:] Tak abys věděl, že ti dovedu udělat nohy a že ti je taky udělám. Šrám. [Vojáci se škádlí před prohlídkou:] To budou nohy! Počkejte! Šrám. Udělav sboru příslušné „nohy“, zpyták opouští ústav. J. Žák. Vulg. Prosím tě, netahej mne za nohu! nedělej si ze mne blázny. Herrm. Dadlinka je v tom. To máš jako nohu. A teď má vítr to máš jisté. Olb. V nadávce. Co myslím? Že jsi psí noha. Hol. Lid. (k vyjádření údivu a pod.). Když auto přijelo blíž, viděl, že je to, Kristova noho, krásná osmiválcová bugatka. K. Čap. Zool. nohy kráčivé, skákavé, plovací, veslovací, hrabavé, chápací a j. Hippol. noha beraní vada přední končetiny koně, záležící v tom, že při pohledu se strany je osa končetiny v zápěstním kloubu lomena (protlačena dozadu); noha medvědí silně prošlapující spěnka u koně (vypuklina zadního obrysu patního kloubu). Anat. plochá noha snížená, až vyrovnaná klenba nohy (chodidla). D Bot. v názvech rostlin, na př. kozí noha rostlina z čeledi okoličnatých. Aegopodium podagraria, bršlice obecná; choroš kozí noha houba z čeledi děrnatých, Polyporus pes caprae: ptačí noha rostlina z čeledi motýlokvětých, Ornithopus sativus; kuří noha rostlina z čeledi trav, Echinochloa crus galli, ježatka obecná, též rostlina z čeledi šruchovitých, Portulaca oleracea, šrucha obecná. Lid. muří noha plavuň vidlačka. Raší muří noha, vraní oko, osládič i žílové koření. Baar. Zeměd. černá noha choroba bramborů (černání stonku). D můří noha magická značka v tvaru pěticípé hvězdy. [Mefisto:] Na prahu tam ta můří noha [mi překáží]. J. J. Kol. Muří nohy kreslí vzduchem [Faust]. Vrch. Kabalistické můří nohy. Ner. [Po trámě u kupce] se řadou táhly divné klikyháky a muří nohy, záznamy dluhů zvláštní značky. Jir. D noha expr. (jediný) člověk, tvor, jedinec. Ves je opuštěna, skoro ani nohy tam. Jir. U Štubrů nebude ani noha. Štech. Pomalu mi do kanceláře noha nepáchne. Maria. O půl hodiny se spozdit — neprojela tím údolíčkem z nás [vojáků] ani noha. Baar. Král je [prasata] spočítal, ha dyž nechybala hani noha, podivil se. Baar. Lidská noha sem zabloudí málokdy člověk. Třeb. Dlouho o nás [přistěhovalce] zdejší noha nezavadila. Rais. Kolem nešla ani živá noha. Rais. Ani živá psí noha tu nezůstala! Šrám. D noha (pl. nohy, gen. noh n. nohou atd.) dolejší část něčeho, spodek, pata, úpatí. [Kůň] lanem k noze sloupu uvázán. Krás. U nohou kříže byla tabulka. Svět. Lampička u nohou kříže. R. Svob. U nohou stromů kupí se [listí]. Klášt. Vesnička stála u nohou vršku. Sab. [Tatínek] drží deštník vzhůru nohama obráceně. Štech. Paní pulmistrová měla před sebou Horacia [knihu] „vzhůru nohama“. Jir. [Rozpustilci] dům div že vzhůru nohami neobrátili. Něm. [Revolucionáři] chtějí všechen pořádek zvrtnout nohama vzhůru. O. Červ. Typ. spodní hranolovitá část litery. D nohy (u lože, hrobu) (do noh n. nohou, v nohách) pl. místo, strana, kde bývají nohy. Boubínka se postavila posteli do noh. Hol. Tu si Pepička přesedla do noh postele. Hol. [Ošetřovatelka] sedí na židli u nohou lůžka. K. Čap. Přistoupil k postýlce dětí, spustil kluka do hlav, holčičku do noh. Herrm. Kolébka s vykrojeným srdéčkem v hlavách a s růžemi malovanými v nohách. Rais. V nohách [katafalku] klečel pater Isidor. Kos. D noha (pl. gen. noh, lok. nohách, instr. nohami) podpěrná součást rozmanitých předmětů mající tvarově podobu nohy (sloupku). Stoleček, na jehož zlacené noze deska je z cedru. Krás. Stůl skřížených noh s trnoží. Jir. Stůl s nohami křížem. Hol. Židle vzhůru nohami postavené, lenochy o zem opřené. Jir. Zadní noha piana. Ner. Nohy úlu. Hol. Svícen o třech nohách. Pol. Oválová noha [monstrance], bohatě tepaná. Mádl. Voj. noha kulometu, světlometu, muničního štítu. Bot. spodní část plodnice vyšších hub (nesoucí klobouk n. hlavičku), třeň, hloubek. D Arch. (délková míra) stopa, střevíc. Dřevo deset noh dlouhé. Win. Ohromné boty — každá as na půl druhé nohy délky. Sab. D Arch. stopa ve verši. V tomto hexametru jest o jednu nohu více. Květy. [Kritik] skanduje a nohy čítá. Štěpn.
 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 2250 

Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled

 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 2250