• nos, -u m. část obličeje vyčnívající mezi čelem a ústy, sídlo čichu. Byl velký, hubený blondýn, s cvikrem na orličím nose. Kun. V Rusích je taková zima, že musejí lidé na tvářích nosit futrály, sice by jim nosy zmrzly. Něm. Děti, jež prve před domkem dováděly, stahovaly nosy, jež cítily silnou vůni. Rais. Ustál. sp. Panička potahujíc nosem mačkala si okázale do očí šátek. Herrm. „K službám!“ zvolal číšník přes nos — francouzským přízvukem. Kosm. [Komorník] se vrátil do své lenošky, bruče si pod nos: „Ty vrchnosti mají divných libůstek“ pro sebe. Něm. Fam. Na večer ptal se jí [babičky] Toník, co zas Ančce přeletělo přes nos co se jí nepříjemného přihodilo. Jir. Výběrčí pochopil, že pantatínkovi přeletěla nějaká moucha přes nos, že není radno rozmazávat v tom směru řeč zbytečnými otázkami. Baar. Sotva Tomše [čerti] uzřeli, mžikem mu bránu [pekelnou] zrovna před nosem zavřeli hned před ním. Rad. Radil mu, aby si nedal ujíti takové štěstí před nosem na dosah ruky. Svob. Nemysli si, že jen vstoupíš a už ti všechno [při rekvisici] snesou pod nos. Šrám. Děti se divily, jak to babička hned ví, když něco udělají, a kterak to může být, že jim to na nose pozná rázem to na nich vidí. Něm. Mohl chodit do kasina, sedat s direktorem i hrabětem, ale poslouchat a mlčet. Nestrkat nos, do čeho mu nic není neplésti se do něčeho. Baar. Do všeho se [páni] míchají, ve všem chtějí míti svůj nos. Třeb. Nemohl jsem míti nos všude starati se o všechno. Dur. Oh! Ten pater Adrian měl nos! Nu! Arcijezovita! tušil to, předvídal to. Bozd. Dnes je prvního aprila a vy nás chcete vodit za nos dělati si z nás šašky. Herb. Počkej, já ti dám, že na to do smrti nezapomeneš! Tahá mě, starého člověka, za nos klame mě. Kun. Vy jste takovou bajku zcela opravdivě Hedvice na nos pověsil! namluvil. Šmil. Pane, nebudete mi věšeti bulíka na nos. Maria. Tvrdím, že jen nesoudnost a nevzdělanost obecenstva to byla, jež si dávala takové bulíky pověsit na nos. Herb. Našich Solničků Józa tuze se po Verunce otáčí, ale ta jen krčí nos tváří se odmítavě. Rais. Kritika nad tímto mým výtvorem krčila nosem. J. Kvap. Ženy hrající si na paničky, nastrojené, navštěvující se s úřednicemi v cukrovaru a krčící nos nad „hloupými selkami“ pohrdající hloupými selkami. Baar. „No, to už je poslední,“ ohrnula nos Nanka, „dyž se pán s dívkú [se služkou] vadí.“ pohrdlivě se vyjádřila. Herb. On byl dobrák, ale ty ženské, když jsem se vdávala, ohrnovaly nos. Rais. Všichni [nápadníci] odtáhli s dlouhým nosem odešli s nepořízenou. Hlad. „Ten bude prskat, až si to přečte. Ale ať se vezme za nos a nemyslí si, že spolkl všecku moudrost“ ať si uvědomí svou chybu. Vanč. Eugen maje ruku vztaženu jal se pak vypočítávati, co všechno učiní, aby se Girgal popadl za nos. Vanč. Ten z věřitelů, kerej příde dřívejc, dostane všecko zaplaceno a ty vostatní utřou, tak říkajíc, nos nedostanou nic. Vach. To je totiž tak, vašnosto: mámy někdy mívají podivné brouky, víme? Nejde jim každý pod nos není jim každý vhod. Herrm. Nu, hrdá je dost a nos nosí vysoko chodí nafoukaně, pyšně. Klost. [Kdybyste byly věděly o mých úsporách], hned byste byly [žena a dcera] povejšily nos, hned bys byla Nandu jináč strojila. Herrm. My pili a dávali si do nosu popřávali jsme si. Poláč. Propijete nos mezi očima. Vanč. Závidí jeden druhému nos mezi očima! Herrm. Udělal na slunce dlouhý nos a řekl: „A víš co? Vlez mi na záda…!“ výsměšný posunek záležící v tom, že se palec ruky přiloží ke špičce nosu a všecky prsty se roztáhnou. Šrám. Mysl. (o psu) hledati s nosem nízkým n. vysokým s nosem při zemi n. zdviženým. Žert. Na cestě škádlil pan otec Vilímka a Jana, ptaje se jednoho: „ví-li kam pěnkava nosem sedá!“ Něm. D co je tvarem nosu podobné. Stopa se ztrácela v šlápotách dělníků a v rýhách vyjetých nosy saní. Vanč. Rozjel se [kočí] rychle k blízkému místu, kde silnice zahýbala kolem skalního nosu výstupku. Dur. Stojí v moři skála mračná, samé nosy, samé vruby. Heyd. Místo zobáků a nosů počala móda střevíců čtyřhranných. Bouš. Cihl. výčnělek na horní části rubu tašky n. falcovky, kterým se zavěšuje na lať. Archit. zakončení kružby, vzniklé protnutím dvou oblouků. Tech. výstupek, nákovec, nálitek a p., sloužící k rozličným účelům; nos kladiva klínová část kladiva; nos hoblíku rukojeť k držení hoblíku levou rukou; nos klínu a j. Meteor. bouřkový nos záznam barografu za bouřky n. húlavy (po klesání tlaku náhlý vzestup a pak pozvolné stoupání n. klesání). D úřední domluva, důtka, výtka, pokárání. Přítelínku, já vám předvčírem dostal nos od vikáře, že bych nevzal za něj sto zlatých. Šmil.