• nosič, -e m. (pl. nosiči) kdo se zabývá nošením, kdo něco nosí. Hledá-li pán nosiče zavazadel, jsem k službám! Čap. Ch. Jsou to Češi, Pavel, Petr, Sršán a pět chlapů pašeráků, jeho to nosiči. Něm. V boji proti břišnímu tyfu se osvědčilo stálé vyšetřování osob v okolí nemocného se nalézajících, zda nejsou nosiči zárodků tyfových. Vlastiv. Národové vyvolení, aby kulturu dále vedli, nosiči kulturního rozvoje nositelé. Mach. D (pl. nosiče) věc n. předmět, který něco nese n. přenáší. Bot. zvláštní vlákno u hub stopkovýtrusných, odškrcující výtrusy. Anat. první krční obratel, atlas. Stav. nosník.
 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 361 

Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled

 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 361