• nový adj. (komp. novější) až dosud nebývalý, až dosud neznámý. Hrad nový postavit si vzpomněl v pozdním věku. Slád. Kus pole má [nevěsta] a novou almaru! Sab. Jak básník také modě hoví — vždyť smělý chlapík má i fráček nový! Ner. Také bývala [babička v neděli] pěkněji přistrojena, nové černé pantoflíčky, na hlavě bílý čepec. Něm. Provazník nám dodal tři z brusu nové provazy. Třeb. Helenka vypravovala, co je u nich nového. V. Mrš. Seznalť jsem během doby několik nových zvláštností strýcových. Šim. Nový obyvatel převzal zpustlou živnost. Jir. Druhý náš kapelník ochuravěl právě, když jsme novou operu studovali. Zey. Zjev ten [blýskání kaprů nad vodou] byl vozkům nový. Herb. Ani jeden vzdech již nebyl novým širokému světu. Svob. Rodný kout už za ním, nový svět před nimi. Jir. Mnohé děti prospívají ve škole, dokud je jim vše nové. Svět. Člověk přece na to nečučí jak tele na nová vrata nehledí hloupě. Šrám. Nové koště dobře mete, poddaní nového církevního pána měli se lépe aspoň po tu dobu, nežli se zapracoval do methody vykořisťování práce poddaných. Hol. U Bedy začala zase stará s novou vedl si jako dříve. Šmil. Přenesl s sebou [kupec] ze stara do nova hlavně cukrový máček ze starého, dřívějšího krámu do nového. Her. Christoforo Colombo objevil cestu do Nového světa do Ameriky. Ner. Pro nový rok ohlášena sbírka překladů rozličných románů příští, nastávající rok. Zl. Praha. Na Nový rok dlouží prý se den o slepičí krok v den 1. ledna. A. Mrš. Círk. Nový Zákon druhý díl bible, obsahující knihy sepsané po Kr. (evangelia, Skutky apoštolské, epištoly, Zjevení). Nový styl časová udání podle kalendáře gregoriánského. Astron. nová hvězda nova. Geogr. v četných jménech pomístních i místních, na př. Nový Svět (ulice v Praze, též obec), Nové Město (na př. nad Metují, na Moravě, též čtvrt v Praze), Nový York, Nová Ves, Nové Zámky, Nový Sad, Nový Zéland, Nová Guinea a j. Kuch. nové koření sušené bobulky pimentovníku pravého. D jiný než dosud, vyměněný, nezvyklý. Požehnáním přátel provázena odejela [babička ze své chaloupky] k novému domovu. Něm. Ve Vlaších nastal od vyvolení Pia IX. zcela nový a jiný život. Havl. Bude to pro mne nové živobytí, budu spokojen. Ner. Vzpomněl si najednou, že se vlastně v novém svém bytě ani nepředstavil. Merh. Opustíme tato místa žalu a zbudujeme si stánek nového šťastného života. Pfleg. Vyjde z potopy [Noe], jím vzbudím sobě [Bůh] nové člověčenstvo, nový svět. Čech. Nová doba, nový život ve vlastním státě ukládají nové povinnosti. Jir. Nastoupil novou dráhu svého života. Prav. Cítil se novým člověkem. Hál. Budoucí mé jednání bude zcela nové, zcela jinší. Šmil. Pastva se teď i čeládce jevila v novém světle. Hál. Nové ženy potřebuje svět. Ne mužatky, ženy přímé, ve všem samostatné. Maj. Viděla vše nové, jiné než dřív. Kun. Odešla [zemřelá] na nový svět se slzou v oku do záhrobí. Svob. Když přišla [sestra] do domu Bělských, vzalo všechno nový obrat změnilo se. R. Svob. Poznával [básník], jak rodí se v Čechách nový směr. Bezr. S prof. Gebauerem zavanul od r. 1874 na naší universitě nový vzduch poměry se změnily. Herb. D znovu se vyskytující, dějící, opakující se, opětný, další. Okolo desáté přihnala se [po první bouřce] nová bouřka druhá. Jir. Žádné chuti k novému ženění nejevil [vdovec]. Šmil. Pro vši víru dobrých lidí! Jaká opět nová rána! Erb. „Teď [o prázdninách] si odpočinete, slečno,“ těšil jsem, „načerpáte zas nové síly.“ Šim. Stále blíží se zástupové noví. Vrch. Přes padlé [bojovníky] drali se noví a noví. Jir. Za lukami nové a nové lány táhly se do povlovného návrší. Rais. Na nový týden porazím kus lesa příští týden. Svět. D jsoucí nedávného původu, právě vzniklý, nedávný, mladý, čerstvý a pod. Podobné rozdělení [místností] shledáváme i v novějších statcích. Jir. Přikryl luka pestrým kvítím [máj], listem novým šatil háj. Mácha. Proti nové knize Otokara Březiny vystoupil prudkým útokem Viktor Dyk. Lum. Baronesa měla na klíně nejnovější číslo Viktorie. Šmil. Nejnovějšího času zalíbil se jí [Kateřině] jakýsi Orlov. Zey. Kmeny stromů mlčky se radovaly z nové mízy. Maj. [Kyselo] s čerstvými hříbky a novými brambory. Jir. Přinesla kus nového másla čerstvého, nepřevařeného. R. Svob. Chumelilo se stále hustěji a pošlapané pole mizelo pod novým sněhem čerstvě napadlým. K. Čap. Noví manželé odcházeli od oltáře novomanželé. Šmil. Čím hrnec za nova navře, tím zapáchá, až se rozbije dokud je nový. Čel. D novodobý, současný, moderní, pokrokový. V Hrabcovi bojoval starý svět s novým. Herb. Nesnadno vyložiti, do které míry Jungmann vmyslil se v nový svět myšlenkový. Zel. Nový věk tísnil mne svou pyramidalní činností k zoufání. Obr. živ. Nové kritice je těžko určiti dnes přesně polohu Betaru. Vrch. Postavil se [J. Nejedlý] příkře proti novému proudu. Zel. Jazykozpytec, znatel starých i nových řečí. Havl. Causerie o marnosti slávy světské dobírá si některé novější Dantisty. Vrch. Hist. nová doba, nový věk novověk. Lit. nová doba české literatury od sklonku XVIII. stol.
  • nový, -ého m. bývalá drobná mince zlatkové měny v Rakousko-Uhersku, krejcar. „Nevím, nebude-li to milostpánovi mnoho, když si za každou noc [hlídání] řeknu — dvacet krejcarů.“ „Dvacet nových jste řekl?“ Svět. Kupoval si každého večera za tři nové piva. Herrm.
 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 1698 

Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled

 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 1698