• novina, -y f. 1. zpráva o nové události, nová zpráva; nová událost. Bubnoval brumovský posel a oznamoval novinu brumovským, že je koupil císař pán. Herb. To je vám novina — u nás v chalupě mají hosty. Rais. [Matka Maruščina] byla hovorná, novina živá a sklípla si ráda (o osobě, která zná všechny noviny). Holý. Zast. Frantík náš má místo, Dobrovský mu k němu pomohl. Včera již, a já teprve nyní dostal o tom novinu. Šmil. D noviny, novin f. pomn. časopis, zvl. deník, vydávaný v nenákladné úpravě bez obálky. Celá Malá strana byla nesmírně rozhoršena, že se [Horáček] stal literátem, že píše do novin. Ner. Každých čtrnácte dní dostával pan farář z města politické noviny, jež s tamnějším kaplanem a několika měšťany do spolku držel. Něm. Na stole ležely „Krameriusovy c. k. vlastenecké Noviny“. Jir. Slýchával, že jsou Mladočeši ráznější než Staročeši a že dávají každého do novin, kdo se jim nelíbí. Staš. Lhal doktor, jakoby psal odjakživa do novin. Šmil. Žert. Byla zde teprv několik dní a skoro žádného ještě neznala; ale v oustních novinách Milovských stál o ní již obšírný článeček. Tyl. Okolo kamen seděly staré báby, živé noviny a kritiky vesnické. Něm.
  • novina, -y f. 2. pozemek, který byl právě upraven v ornou půdu, nové pole. I to pole pod lesem, které mne stálo tolik žluči! Zoral jsem novinu, zasel žito. Hnojil jsem, sázel brambory, střídal podle nejlepších zkušeností, ne! Vyrostla planá metlice. Maj. Přen. Mnohé semeno padlo na skálu, mnohé mezi trní, ale leckteré se přece ujme zvláště v mladším pokolení. Leckdes ostal ještě úhor, leckde však už novina. Jir. Světová literatura o umělecké historii filmu je dosud hubená. Pracujeme tu na zorávání noviny. Přít.
 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 253 

Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled

 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 253