• numero (lid. lumero), -a n. ob. číslo. I v loterii má devatenáctka zvláštní pretensi, protože je to numero svatého Josefa. Herrm. Kdosi 25000 franků na tři numera [do loterie] vsadil. Tyl. To se mi zdálo pět pěkných lumer. Rais. Tedy Sirková ulice, a prosím, v kterém numeře. Jir. Přezdívali mu trompétr, poněvadž bylo ve vsi tolik Šimků skoro co numer domovních. Šlej. Vesnice je malá, máme tady jen patnáct numer. Jarkov. Říkám: u Štěpova gruntu [hospodář se jmenoval jinak]‚ protože po numeru se pořád tak u nás ve vsi říká. Jah. Tak si koupil tuhle tu numero [novin]. Jir. „Do nového roku musí být všecko pryč,“ řekl si úředník „Nechci mít žádné resty — — Jen kdyby mně sem čert nenosil pořád čerstvá numera“, povzdychl si. Her. Písmo svatý je grunt všeho. Ale najednou mu rozumět, to žádnej nemože. Nejdřiu začneš s jinačím čtením. Mysel se ti rozvlaží s pomocí Boží, to musí být, to je to nejznamenitější numero. Jir. Paní advokátovou býti, to by bylo jinačí numero než myslivcovou jiné štěstí. Kosm. Jen aby panička nemusila nosit větší numero šněrovačky. Herrm. Pak mu povím, jak se tuhle poslalo do jednoho místa padesát liber vosku numero nul místo numera třetího. Herrm. Souchotiny na posledním numeru, vykašlává [švagrová] poslední kousek plic v nejvyšším stupni. Jah. Vulg. Jiný by ji numero sichr kopnul do panímandy a narazil by si jinou docela jistě. K. Čap.
 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 125 

Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled

 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 125