• obřad, -u m. církví předepsaný, ustálený bohoslužebný výkon, ceremonie. Když kněz obřady církevní odbyl, rakev vložili na máry. Pfleg. Kmotry svatého obřadu [křtu] byli Filippo Antici a Virginio Mosca Leopardi. Vrch. D předpis bohoslužebných výkonů, ritus. Mši Prokop začal sloužit dle obřadu slovanského. Vrch. V čele duchovenstva byl arcibiskup obřadu římského Jan Sěninský. J. J. Lang. D předpis pro nějaké výkony pověrečné. Kdo neměl čarodějné knížky a neznal různých obřadů, jichž bylo ku zaklínání třeba, vyhledával jiných prostředků. Jir. D výkon předepsaný n. ustálený v jisté společnosti n. při jistých příležitostech, zejm. slavnostních. Dvorní obřady byly císařským dekretem až do nejmenšího určeny. Sab. Pokud se týče znalostí tajných řádů a obřadů loží svobodného zednářstva, byl [Kabourek] v Zubřanech jediným odborníkem. Vrba. Bylo v tom možno viděti zvýšenou vážnost k státoprávnímu účinku říšského obřadu obléňovacího. Šus. Za tohoto obřadu [čepení] dostane [nevěsta] na hlavu buď bílý čepec nebo tmavší „holubové“ barvy, přes čepec pak nad jeho náčelní krajky „vínek“ či „roušku“. Jir. Turecký sultán má prý při každém jídle zvláštní obřady. Mach. Fanta prodal Peřinovi krávu, a pití bylo obřadem po každé koupi a prodeji. Herb. D obřady pl. zdvořilosti, okolky. K čemu těch zdvořilostních obřadů. Jsme sami. Herrm.
 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 294 

Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled

 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 294