• obchod, -u m. (s čím, čím, v čem) směna hospodářských hodnot, zprostředkování za zisk mezi těžbou, výrobou a spotřebou; koupě a prodej zboží. Teď už obchodu co bohatí domácí páni zanechali. Ner. Obchody už po několik let váznou. Arb. Odešel za obchodem. Jir. Obchod s ní byl prabídný. Všecko chtěla vidět tištěné. R. Svob. Obchod s dobytkem. Rais. Mně zhnusil se již obchod nevěstami. Lier. Duběnkami silný se vede z Uher obchod. Něm. Sahal i do živností městských, veda prý obchod ve víně i v jiném zboží. Pal. Židé vedou obchod v rozličných věcech. Něm. Obchod v penězích byl již tenkrát [ve středověku] v jich [Židů] rukou. Ner. Přiživoval se [otec Fr. Palackého] také obchodem v másle do Vídně. Kal. Obch. obchod směnný, peněžní; komisionářský, usedlý; vnitřní (domácí, nitrozemský), vnější (zahraniční, mezinárodní); podomní, splátkový a j. Práv. právní jednání, kterými se zásadně prostředkuje výdělková směna statků a která zákony v jistých případech přesně vymezují. D Pejor. o prospěchářském, hamižném počínání. Pozorujemeť přerozmanité obchody, které se za našich dnů provozují s těmito ideami. Havl. Zaprodali se [mladočeši] za hubený žold jazykových nařízení a nechtí doznati, že obchod ten byl prabídně špatný. Naše d. D obchodní podnik, závod. Mordechai Maizl převzal matčin obchod železem. Jir. Měl rozsáhlý obchod v dříví. Vlč. Hrabec zřídil si obchod se smíšeným zbožím. Herb. Můj Bože, kdyby neměl víc, než má v obchodě, už by byl boháč! R. Svob. D místnost, kde se obchoduje. Zašel do obchodu s lahůdkami. Vach. Dokud za ní [číšnicí] Antonín chodil „do obchodu“, ani slovem se nezmínila. Čap. Ch. D (s kým, mezi kým) zast. obcování, společenský styk. [Otec] přísně Vilímovi další obchod s jeho přátely zapověděl. Rub. Děti k ní [Cecilii] arciť také nepustí, nesmí se s nimi scházeti, je přetrhnut obchod mezi nimi. Prav.
 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 643 

Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled

 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 643