• objevovati ned. nalézati něco n. připadati na něco, co dosud bylo neznámo n. o čem se nevědělo. Objevoval nové její [manželčiny] nedostatky, jež mu dříve ušly. Vach. Objevoval v sobě úbytek duševních sil. Čech. D dávati najevo, projevovati, ukazovati. Sňal hluboko klobouk, objevuje šedou hlavu. R. Svob. Postať hrdě vypjatá objevuje tvary ztepilé a směrné. Čech. D objevovati se stávati se zjevným, ukazovati se, jeviti se, projevovati se, vyskytovati se. Východní obyčeje přikazují ženským, aby se veřejně bez hustých závojů neobjevovaly. Ner. Věřil [kněz] v objevování se duchů. Čech. Na zahradách počali se objevovati hospodáři v nových kalhotách a vestách. Rais. Otec můj se mi každou noc ve snu objevuje. Svět. Za horami sivé mraky se objevují. Pfleg. V „Sebrání básní a zpěvů“ r. 1795 objevuje se Jungmann poprvé obecenstvu českému. Zel. Vždy se mi objevovala Helena jako ubohá a vydrážděná nešťastnice. Svob. Poněvadž duši nikde nevidíme, soudíme o ní jen potud, pokud se nám v činnosti objevuje. Havl. V těchto sonetech se objevuje neobyčejná bohatost myšlénková. Vrch. [Županství dvorské] žádného trvání nemělo a po r. 1110 vícekrát se neobjevuje. H. Jireč. Kostlivec také v českých pověstech objevuje se co tanečník. Ner. Sloveso náviděti se objevuje i v jiných jazycích slovanských. Zub.
 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 109 

Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled

 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 109