• oblak, -u m. (pl. oblaka i oblaky) shluk vodní páry na obloze, lehčí mrak. Slunce vyplulo z oblak. Šim. Dnes chápe dobře v zadumání zde pod cizími oblaky to žhavé Odyssea přání po mráčku kouře z Ithaky v cizině. Mach. Nyní plul [kolotoč] jako zlatý oblak vysoko na nebi. K. Čap. Všecka má mysl za ní hnala jako oblaky po větru. Šmil. Stěny byly plny andělíčků a krásných paní v oblacích. Jir. Ustál. sp. Důchodní hleděl na dopis jako s oblak spadlý udiveně. Svět. Je to chlap vysoké mysle, jeho pýcha jde až do oblak. Jir. Častokráte mordéře [básníci] do oblak vynášeli velice. Pabst. Chodila jako po oblacích, bližší jsouc ve svých citech nebi než zemi. Svět. Co hoch již byl jsem tak dumavý, že jsem více žil v oblacích než na zemi. Ner. Toto obydlí bylo právě dle chuti Lamačovy; jemu bylo na té výšce, v těch oblacích právě volno. Duchem žil bez toho ještě nad oblaky mimo reální svět. Svět. Meteor. útvar skládající se z nepatrných vodních krystalků a vznášející se v ovzduší. Oblak dešťový, věžovitý a p. D množství, obyč. něčeho, co se vznáší ve vzduchu. Dvéře se otevrou, hustý oblak světlé páry a dýmu valí se naproti nám. Ner. [Na silnici] vyvalily se oblaky prachu. Jir. Zvedl se vichr a oblaka sněhu vířila v povětří. Zey. Přen. Nad korábem vznášel se oblak bílých volavek. Zey. Z oblaku krajek a záclon, jimiž byl kočár vyzdoben, vynořila se podoba dámy. Čap. Ch. Čelo [stařenino] kryje oblak vlasů. Zey. Přemysl a celý oblak hrdin s ním zavítal na Vyšehrad. Zey. Tíseň šiků úžasná, směs pestrá národů, oblak praporů a zbraní lesy. Čech. D Zř. zákal, stín, zamlžení v něčem čistém. Marie vidouc, že se host na cestu chystá, vzdychla smutně, lehounký oblak potáhl jasné její oči, slil se v krůpěje. Něm. D Zř. nebesa nad lůžkem. Spali [hoši] výborně a lépe snad, než mnohé rozmazlené děťátko spinká v krajkových peřinkách pod hedvábnými oblaky. Her.
 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 554 

Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled

 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 554