• oblast, -i f. vymezené území, vymezená krajina, končina. Pro udělení spravedlnosti chudým měl sudí srbský v určité časy také po oblasti své jezditi. Pal. Dvě oblasti vodní sbíraly své síly z pramenů vyvěrajících na úbočích „Velikých hor“. R. Svob. My byli strašák vrabců domova, my byli štiky v oblasti té kaprů. Dyk. Každý má hvězdnatý nárůdek odvěkou oblast svoji. Ner. Duch létat bude hvězdné ve oblasti. Mach. Vmyslil se do loďky vystupujícího balónu a představoval si, jak by mu asi bylo v nesmírné oblasti vzduchové. Čech. Voj. prostor chráněný vyšší jednotkou. Zool. oblast palaearktická, ethiopská, orientální, australská, neotropická, nearktická. D obor působnosti, okruh zájmů, činnosti, myšlenek a pod. Snažil se dohadnouti se, jaké společenské oblasti náleží tato žena. R. Svob. Sestoupivši [slovo „suma“] z oblasti řeči spisovné i do usu obecného, otřelo se. Ertl. Vše to tísní se v rámci necelých čtyřiceti let, kterážto léta ostatně i v oblasti vnitřních dějin ústavních, hospodářských a kulturních mají váhu nevšední. Šus. Tak střídají se postřehy z oblastí všech smyslů. Herb. Vančura už nepomíjí oblasti erotické. Sez.