• obnova, -y f. opětné zřízení, zavedení něčeho, co už existovalo. Nebylo pomyšlení na jejich [přádelních škol] obnovu. Jir. Přijev konečně k nim [k příbuzným]‚ smířil jsem se v srdečné obnově upřímného přátelství s bratrancem. Lier. Vykládal jí o zániku a obnově života. Vach. Radovala se stařena z obnovy mladosti. R. Svob. Život obnovuje se stálou výměnou látek a obnovou tvarů. Hol. Byl přesvědčen, že spiritismus je obnovou původního učení křesťanského. Staš. Mimo to byl při každé obnově rektorství také ustanoven místorektor. Tomek. Chvíle nebyla pro oba bez posvěcení, stalať se do jisté míry jaksi obnovou jich svatební smlouvy. Čap. Ch. Práv. mimořádný opravný prostředek záležející v obnovení řízení ukončeného pravoplatným rozhodnutím v některých, zákonem vymezených případech. Obnova řízení. Les. náhrada dospělého lesního porostu novými jedinci dřevin. D oprava něčeho ošumělého, sešlého, poškozeného. [Generál] objednal natěračskou obnovu nádherného svého bytu. Krás. Pozdějším bezohledným obnovám, jež Vídeňský kostel minoritský mnohého důležitého pomníku zbavily, musí se přičísti, že dnešního dne nikdo už místa nezná, kde srdce Otakarovo pochováno jest. Mik. D Řidč. zlepšení, reforma, obroda. V Nerudovi a v Zeyerovi jsou dva repraesentanti literární obnovy u nás. Kar. [Autor prosaické části „Rady zvířat“] věří v obnovu vnitřního člověka. J. Vlč. Svoboda občanská neudrží se dlouho bez náležitých reform (obnov) v církvi. Havl. D čerstvě napadlý sníh. Napadla přes noc obnova, poctivých deset centimetrů dosti kyprého sněhu. Vrba. [Hajný] div nezajásal, že všade po kraji i v lese zrádná obnova. Sníh čistý, v němž každá stopa křičí do daleka. Vrba.
 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 236 

Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled

 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 236