• obrovský adj. mající neobvykle velké rozměry, nesmírný, neobyčejně veliký. Nad hlavou kvetly obrovské lípy. Mach. Usedli do stínu staletých obrovských stromů. Jan. V oknech jejich [ekypáží] zamihl se časem něžný profil dívčí hlavinky, skloněné nad obrovskou kyticí bálovou. Čech. Z puklin zdí vyrůstaly obrovské bodláky. Zey. Zdola zaléhá sem [na věže] hukot jakoby obrovského vodopádu. Ner. Jungmann naučil se s obrovskou pilností důkladně jazyku spisovnému. Zel. Bot. časté jméno druhové, na př. kostřava obrovská Festuca gigantea; přeslička obrovská Equisetum maximum. Zool. volavka obrovská Ardea goliath; buřňák ohrovský Fulmarus giganteus; a j. D Expr. neobyčejný, znamenitý, výtečný. Tu v něm vznikla myšlenka obrovská. Hál. Vy nevíte, co pudí mě vrhat se v život plný obrovských a dobrodružných činů rekovských. Zey. Slavnost bude báječná. Pak přijedou závodníci z Holandska, z Bavor, z Vídně — z Vratislavi — něco obrovského. Štech.
 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 386 

Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled

 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 386