• obsah, -u m. co je uvnitř něčeho jakožto náplň, výplň, co zabírá vnitřek něčeho. Zotvírala skříně a přehlížela jejich obsah. Svět. Vnitřek jizby je zajímavý obsahem svým. Ner. Láhev s tmavým obsahem. Rais. Ten k tabatěrce zřetel obrací, noře prsty v obsah její hnědý. Čech. Na levé ruce visel jí košík, těžký obsahem. Šmil. Obal byl veliký, obsah malý. Herrm. Obsah nádoby. Geom. velikost plochy omezené uzavřenou čarou (plošný obsah); velikost prostoru ohraničeného uzavřenou plochou (krychlový obsah, objem). Chem. obsah chloru ve zkoumaném vzorku; produkt s malým obsahem arsenu; solný obsah roztoku. D vnitřní smysl, význam toho, co je vyjádřeno řečí, písmem, obrazem a pod. Tajuplné kouzlo její nespočívalo tak v obsahu řeči, jako spíše v lahodě hlasu jejího. Arb. Promysliv pozorně obsah každé sloky, nahlížel jsem teprve nyní jasně v bývalé názory páně radovy. Šim. Mnohosvazkové romány nicotného a nudného obsahu. V. Mrš. Viděli jsme již, jak malba a hudba obsahem i formou vyhovuje modernímu člověku. Ner. V tom [v lásce] je celý obsah mého života. Zey. Určení obsahu a dosahu práva státního občanství předpokládalo by takřka okružní cestu celou soustavou rakouského práva veřejného. Čes. pol. Stará slova domácí dostávají nový obsah, význam. Hujer. Logika by hledala obsah čili význam slova v jeho nitru. K. Čap. Jako hrubé udeření kamenem dotkla se ta slova obsahem i tonem duší obou kněží. Baar. Log. obsah pojmu souhrn všech podstatných znaků věci, jimiž jest pojem určen. D obsah knihy tištěný seznam věcí obsažených v knize.
 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 569 

Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled

 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 569