• obvod, -u m. uzavřená čára omezující nějakou plochu, obrys. Obešed skálu přesvědčil jsem se o obsáhlém jejím obvodu. Sab. Dráha dostihů v celém svém obvodu 3 versty měřícím obklopena jest zástupy lidstva. Zl. Praha. S hlavou nakloněnou ku předu letí [vězeň] takřka po obvodu čtverce velkého dvora. Mach. Geom. součet úseček a oblouků uzavřené čáry omezující plochu. Obvod kruhu, trojúhelníku a pod. Fys. uzavřená dráha, po které probíhá nějaký děj; obvod magnetický, proudový a pod. D krajové části, okraj nějakého území. Panský dvůr na obvodu města periferii. Rais. K další hnul se [poutník] pouti po obvodu skal. Vrch. D omezené území tvořící nějaký celek, okrslek, oblast, končina. V celém obvodu jejich [Polabanů] země byli zakládáni hradové Němečtí. Voc. Město samo [Jaroměřice] velikostí obvodu svého vyrovnati se má městu Kouřimskému. Pal. Bouře rozšířily se po celém obvodu Prahy a předměstí. Dyk. Magistrátní úřadníci nesmějí bydleti mimo obvod Prahy. Herrm. Z Asie ti [posli] přišli dálných obvodů končin. Vrch. V světa obvodu se prsten stejný věru nenajde na celém světě. Vrch. Veř. spr. obvod soudní, policejní, konsulární, zdravotní, školní, farní, inundační a j. D vůbec obor nějaké činnosti, působnosti. Práce ty rozšiřovaly obvod citů pravých vlastimilů. Lada N. Kdo o člověku přemýšleti chce, musí držeti se v obvodě zdravého jasného rozumu. Durd. Má [individualita] právo uhájiti si své výluční stanovisko v kterémkoliv poli obvodu lidské činnosti? Vrch.
 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 328 

Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled

 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 328