• obzor, -u m. povrch země a část oblohy, které s nějakého stanoviska přehlížíme, horizont. Hvězda za hvězdou vystoupá na obzoru blankytného nebe. Mácha. Luna vznášela se na šedém obzoru na východě. Pfleg. Slunce již hluboko se sklánělo k obzoru. Jan. Zrovna pracovali tovarycháři při svodnici, když doktor s učitelem objevili se na obzoru přiblížili se, že je bylo viděti. Herb. Ustál. sp. Jako Karaďorděvičův protikandidát vystupuje na obzor černohorský princ Mirko objevuje se. Čas. Když dr. Šmarda druhým koncem ulice z obzoru zmizel, šel jsem se přesvědčiti z blízka. Čap. Ch. Ztratil se mi z obzoru nespatřil jsem ho již. Hol. „Na obzoru tedy stávka!“ pravil tovární velmož lze ji očekávati. Staš. Předpověď počasí na zítřek: četné srážky na obzoru lze očekávati. Vach. Přen. Černý mrak [starosti] vylezl na duševním obzoru jejím. Baar. Obzor můj hned jasnil se, hned chmouřil vyhlídky. Heyd. Astron. největší kruh, v kterém protíná nebeskou sféru rovina kolmá ke směru tíže, horizont. Umělý obzor (horizont) vodorovná zrcadlící plocha (rtuť v misce n. skleněná deska) k měření výšek hvězd. Geol. vrstva hornin charakterisovaná přesně jistými zkamenělinami. Horn. oddíl dolu v kolmém směru, horizont, patro. Let. umělý obzor (horizont) zařízení ukazující letci polohu skutečného obzoru a polohu letadla vzhledem k němu. D duševní rozhled, rozsah duševního života. Obzor ducha Rozumcova byl široký. Šmil. Rozhled jeho ducha nebyl asi přílišný, obzor, v němž se činnost jeho pohybovala, ne příliš volný. Hál. Maminka dobrá, dobrá [myslí dcera]‚ ale taky její obzor je jako zazděný, duše nikam nemůže. Herrm. Její [stařenin] obzor se již dávno tak súžil, že pro ni kromě rodinného kruhu umřel již celý svět. R. Svob. Jsi holčina s půlmetrovým obzorem! Máš mlhu před sebou i za sebou. Svob. Očekával jsem docela jinou záruku příští své spokojenosti než takový naivní život s obzorem vrabčím. Kun. Tenkrát se rval [Vrchlický] v literatuře o světové obzory opravdu vítězně. J. Kvap. Naslouchalo [obecenstvo] v Praze aspoň dobrým pěvcům a dobrému orchestru, majíc tak příležitost tříbit si hudební vkus a šířit hudební obzor. Smet. D rozsah znalostí, vědomostí; obor znalostí, vědomostí. Pociťovala, že dosud byla dítě, a že teprve v poslední době se otevřely před ní obzory nové. Šim. Návštěva státního hmyzoznalce rozšířila můj skrovný obzor po australské entomologii velice. Koř. D přehled, přehlídka. Rozhled ten doplníme obzorem po tom, jak slovanská idea po Kollárovi vyvíjela se současně s politikou. Mas.
 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 517 

Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled

 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 517