• oceniti dok. (co, koho) stanoviti cenu, hodnotu, význam někoho n. něčeho. Panství jest v deskách zemských oceněno na 400.000 zl. Rez. Veřejně se udala a ocenila ztráta. Prav. Sami je [vzácné mince] přinášeli, aby jim je pan rada určil — ocenil. Baar. Ocenění jednotlivých sil našeho divadla sobě ponechávám pro list druhý. Ner. Vždy žádáme na spise takovém vysvětlení i ocenění jednotlivých zjevů. Durd. Dovedu podivný tento duševní stav oceniti; známť jej aspoň poněkud z vlastní zkušenosti. Arb. Práv. znalecké ocenění odhadnutí ceny, hodnoty určité věci. D uznati cenu, hodnotu, význam někoho n. něčeho. Šťasten jsem, když srdce moje vřelé oceněno ve své lásce bude. Heyd. Vrať se, Sulamito, v plesný ruch, oblažuj tam hochy, silné reky, kteří plně ocení tvé vděky. Čech. Vždyť jenom láska lásku ocení. Sab. Teprve nyní to, co opouštěla, dovedla oceniti. R. Svob. Té doby užívali pracovníci národa našeho s obezřetností a pílí, kterých nelze dosti oceniti. Vlč. Zemanka, všemi tak přísně odsouzená a zavržená i vlastními syny, došla uznání a ocenění u dcery nepamětlivého ženicha a šťastnější sokyně. Svět.
 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 234 

Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled

 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 234