• ocet, -cta m. slabý roztok kyseliny octové, jehož se užívá v domácnosti, hl. v kuchařství. Přinášela ocet, kolínskou vodu a pokoušela se s contessinou, aby ho vzkřísily. Zey. Počala sháněti ocet k obkladu. Vach. Ustál. sp. Poslední slova vyplynula z dědečkových úst, jakoby se byl octa napil. Rais. Čas svrchovaný, abych se oženil, nechci-li zkysati na ocet stát se starým mládencem. Šmil. Nevezme-li si Anýžka ženicha, kterého já jí našel, zbude na ocet neprovdá se. Hol. Trnka nabídl rámě staré paní, Borovec slečně Mély. Doktor, pan Hajný a Jelínek zbyli na ocet nedostalo se na ně. Šmil. Nobl slečinky jsou také rády, když jim někdo pomůže z octa. Herrm. Teď stojí [slečna na plese] celou noc, nikdo si jí ani nevšimne, prodává ocet jeden kousek za druhým není brána k tanci. Her. Dobrá polovina tancechtivých děvčat točila v nich [plesech] ocet. Vrba. Ale jen opatrně! Abych si s honorací nerozlila ocet nepohněvala si ji. Jah. Mám u něho [představeného] rozlitý ocet; nevím, spravím-li si to ještě. Šal. Houby s octem ví takové děvče, jako je Štěpánka! nic. Ros. Kuch. vinný ocet vyráběný z vinných matolin. D něco, co má nějakou vlastnost octa. Přinutí tě, abys chlastal nějaké rýnské octy kyselá vína. Med. Přen. Tvář jeho se vyjasňovala víc a více, ocet a žluč vypařovaly se z ní ponenáhlu kyselost. Herrm. Ven vyhlédla tvář [představené] a úsměvem se stáhla, v němž s octem v zápasu byl sladký med. Vrch.
 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 258 

Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled

 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 258