• ochrana, -y f. pěče o odvrácení jakýchkoli škod, opatrování, obrana. Zvoleniť čtyři hejtmani, kterýmž ochrana města svěřena. Jir. Děkujeme andělu strážci, že vás vzal do své ochrany. Šmil. Na cestě jsme se srazili s dobrovolnickou četou skládající se ze Srbův a Vlachů, kteří nás vzali pod svou ochranu. Hol. Nyní je [dcera] pod ochranou velebné matky v klášteře šlechtičen. Stank. Básník utíká se do milostivé ochrany rodičky Boží. Havl. Posadil si čepici na hlavu, co ochranu proti sálajícímu slunci. Ner. Tech. opatření zabezpečující nějaké zařízení před poškozením n. jeho nerušený chod; takové ochranné zařízení samo. Les. ochrana lesa nauka učící rozpoznávati nebezpečí a škody hrozící lesu. Práv. ochrana vzorků poskytnutí výhradního práva oprávněnému výrobci hotoviti a uváděti do obchodu výrobky provedené podle vzorku zapsaného obchodní komorou do vzorkového rejstříku. Ochrana vynálezů, dělnictva, nájemníků, památek, přírody, ptactva a j.
 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 570 

Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled

 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 570